Zebrania

Dyrekcja informuje, że 13 września 2012 r. (czwartek) odbędą się

zebrania organizacyjne dla rodziców uczniów klas I, II i III

wg  następującego harmonogramu:

KLASY    PIERWSZE:

– godz. 17.00 – spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej oraz realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki (profilaktyka narkotykowa) – przedstawi psycholog p. Magdalena Łopatyńska;

 

Po spotkaniu – zebrania organizacyjne z wychowawcami w przydzielonych salach lekcyjnych

KLASY    DRUGIE    i KLASY     TRZECIE:

– godz. 17.00 – zebrania organizacyjne z wychowawcami w przydzielonych salach lekcyjnych

 

 

Obecność rodziców lub opiekunów prawnych obowiązkowa.

UWAGA!

  • Zebranie komitetów studniówkowych odbędzie się 13 września 2012 r. (czwartek) o godz. 16.45 w sali nr 3

Rodzice uczniów klas trzecich tworzący trójki klasowe są proszeni o przybycie na to spotkanie!

 

  • Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 20 września 2012 r. (czwartek)

o godz. 17.00 w sali nr 14

 

Dodaj komentarz