Przydział sal na zebrania wywiadowcze 25 października 2012 r.

GODZ.    17.00

 

KLASA

Nr    SALI

KLASA

Nr    SALI

III  A

5

II  B

7

III  B

zebranie w późniejszym terminie

II  C

11

III  C

3

II  D

27

III  D

26

II  E

18

III  E

29

II  F

13

III  F

2

II H

6

III  G

28

II A

14

III  H

zebranie w późniejszym terminie

II G

14

III  i

23

II i

14

I H

25

 

GODZ.    18.00

KLASA

Nr    SALI

I  A

25

I  B

7

I  C

11

I  D

27

I  E

zebranie w późniejszym terminie

I  F

19

I  G

20

I  i

23

 

Dodaj komentarz