Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek Europeistyka proponuje nowe specjalności i nowy program studiów:

1. MENAGER PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
2. BIZNES I WSPÓŁPRACA NA RYNKU EUROPEJSKIM

Absolwent kierunku będzie mógł pracować w:

-administracji centralnej i samorządowej

-organach i instytucjach Unii Europejskiej

-instytucjach krajowych związanych z integracją europejską

-firmach konsultingowych

-placówkach informacyjnych

-placówkach kulturalnych

-wydawnictwach

-środkach masowego przekazu

-przedsiębiorstwach krajowych funkcjonujących na rynkach europejskich

-przedsiębiorstwach europejskich

-instytucjach uczestniczących w pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy strukturalnych i pomocowych

-Centrach Informacji Europejskiej

Kontakt:

UE w Krakowie
Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pawilon Ustronie, pok. 503, 504, 505, 509
tel.12 293 53 08
e-mail: tendera@euk.krakow.pl

Dodaj komentarz