W XII Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Plastycznym „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”

adas

uczennica naszego Liceum Katarzyna Cich z kl. IIg zajęła II miejsce za utwory poetyckie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, zaś uczennice: Magdalena Wielgus z kl. Ig zajęła II miejsce, a uczennica Patrycja Partyka z kl. IIb zajęła III miejsce za prace plastyczne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Gratulujemy!

Dodaj komentarz