Podsumowanie projektów edukacyjnych

11 grudnia 2015 roku w auli PWSZ miało miejsce podsumowanie dwóch projektów z matematyki i biologii w ramach konkursu Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne. Oba projekty zostały zrealizowane przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Tarnowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Koordynatorami projektów byli: mgr Marcin Radwański – matematyka , dr Marcin Lis – biologia. W realizację zadań zaangażowanych było 65 uczniów z czterech tarnowskich szkół (w tym 32 osoby z III LO w Tarnowie) oraz 10 studentów z kół naukowych UJ, UR i PWSZ. Opiekę merytoryczną sprawowali pracownicy naukowi wymienionych uczelni.

Dodaj komentarz