STYPENDIUM FUNDACJI IM. ARCYBISKUPA JERZEGO ABLEWICZA

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza ogłasza, że z dniem 1 lipca 2018 roku  rusza nabór dla nowych stypendystów, chcących ubiegać się o przyznanie stypendium od roku szkolnego 2018/2019. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej, trzeciej gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, które kończą się maturą. W celu zgłoszenia należy najpierw bardzo dokładnie zapoznać się z zapisami REGULAMINU a następnie pobrać ze strony WNIOSEK. Dokumenty należy złożyć do 15 września 2018 roku.

WNIOSEK i  REGULAMIN do pobrania na stronie:   http://www.fundacja.diecezja.tarnow.pl

Uwaga: ilość nowych stypendiów jest mocno ograniczona, stąd nie wszystkie wnioski będą rozpatrzone pozytywnie (nawet wówczas, gdy wnioski będą spełniać kryteria określone w regulaminie, nie da to gwarancji uzyskania stypendium). Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski należy wysyłać na następujący adres:

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
Ks. Robert Dytko
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

 

 

 

Dodaj komentarz