ZEBRANIA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I, II, III

Szanowni Państwo,

dyrekcja przypomina, że zgodnie z ustalonym we wrześniu 2018 r. harmonogramem 25 października 2018 r. (czwartek) odbędą się zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II i III wg następującego porządku:

KLASY   DRUGIE  – godz. 17.00:

Spotkanie Rodziców  i Wychowawców klas II w sali nr 14 – realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki (przedstawi p. Stanisław Koćwin).

Po spotkaniu – zebrania z wychowawcami w przydzielonych salach lekcyjnych.

UWAGA:

Zebranie dla Rodziców uczniów klasy II H odbędzie się w środę, 24 października 2018 r. o godz. 17.00 w sali nr 3.

Zebranie dla Rodziców uczniów klasy II F odbędzie się w środę, 24 października 2018 r. o godz. 17.00 w sali nr 19.

KLASY    PIERWSZE    i     KLASY     TRZECIE –   godz. 17.00:

Zebrania z wychowawcami w przydzielonych salach lekcyjnych.

UWAGA: Zebranie dla Rodziców uczniów klasy I H odbędzie się w środę, 24 października 2018 r. o godz. 17.00 w sali nr 11.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców lub Opiekunów Prawnych.

Dodaj komentarz