23.11.2018 roku w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny „Náboj Junior” zorganizowany przez klasę II F pod opieką Pana Profesora Marcina Radwańskiego. Są to międzynarodowe zawody matematyczno-fizyczne dla czteroosobowych drużyn reprezentujących swoją szkołę podstawową. Zawody trwają 120 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej zadań. Náboj Junior odbywa się równocześnie w Białymstoku, Bielsku-Białej, Grodzisku Mazowieckim, Krakowie, Krośnie, Łodzi, Sosnowcu, Tarnowie, Warszawie i we Wrocławiu, a także w wielu miastach……

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole odbył się turniej koszykówki dziewcząt. Emocji nie brakowało, a kibice zagrzewali zawodniczki do walki.  Zwyciężył zespół z I LO, drugie miejsce zajęło VII LO, a na trzecim uplasowała się drużyna III LO. W turnieju wzięła też udział reprezentacja IV LO. fot: Wojciech Biedroń  

Zostać informatykiem, żołnierzem, a może prawnikiem? W odpowiedzi pomogły targi edukacyjne w naszej szkole. Studenci i pracownicy uczelni m.in. z Krakowa, Rzeszowa i Lublina udzielali informacji o kierunkach i zasadach rekrutacji. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów z III LO, a także z innych tarnowskich szkół. fot: Wojciech Biedroń

Nauczyciele, dyrekcja i pracownicy szkoły mieli swoje święto. Podczas akademii wyróżniono nauczycieli III LO. Było także uroczyste przekazanie sztandaru i ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie poznali również nowy samorząd, na którego czele stanął Mirosław Jarosz. Dyrektor Jan Ryba podziękował odchodzącemu samorządowi i jego przewodniczącemu, Filipowi Olszówce za liczne inicjatywy na rzecz szkoły. W role nauczycieli m.in. j.polskiego, chemii czy fizyki wcielili się uczniowie z klasy 2C. Nie zabrakło gitary na lekcji EDB,……