Regulamin „półmetka”

 

 1. „Półmetek jest zabawą organizowaną w klasach II za przyzwoleniem dyrekcji tylko na terenie szkoły.
 2. Za bezpieczeństwo i przebieg zabawy są odpowiedzialni wychowawcy klas i rodzice, którzy sprawują opiekę nad młodzieżą w czasie zabawy.
 3. Czas trwania zabawy nie powinien przekroczyć godz. 24.00
 1. Bezpieczny powrót do domu zapewniają rodzice.
 2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
 3. a) nie piją alkoholu
 4. b) nie palą papierosów
 5. c) nie zażywają narkotyków
 6. d) są odpowiedzialni za osoby towarzyszące
 1. Osoby łamiące regulamin muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt rodzica.
 2. Za łamanie regulaminu ocena ze sprawowania ulega obniżeniu.