nasza_szkola.jpg
Kalendarz Europejski
Programowanie Visual Studio 2008, 2012 C++ Express
informacje.jpg

organizacje.jpg

inne.jpg
Współpraca:
Wspierają nas: 
Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Sobczak   

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

w roku szkolnym 2011/2012 przystąpiło do konkursu o tytuł;

„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich[Zadanie nr 1][Zadanie nr 2] [Zadanie nr 3] [Zadanie nr 4] [Zadanie nr 5]
[
Zadanie nr 6] [Zadanie nr 7] [Zadanie nr 8] [Zadanie nr 9] [Zadanie nr 10]


Zadanie nr 1; Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.

 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

w roku szkolnym 2011/2012 przystąpiło do konkursu o tytuł;

„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw ObywatelskichZadanie nr 3; Bezpieczne zachowanie w domu, szkole, na ulicy.

 

TEMAT:

 


Sprawozdanie

W grudniu 2011 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama  Mickiewicza w Tarnowie w ramach programu „Bezpieczna szkoła” odbyły       się w poszczególnych klasach debaty nt. „Państwo ,prawo, społeczeństwo, obywatel”. Celem ich było rozumienie wymienionych pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej oraz kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych. W czasie dyskusji rozważano następujące kwestie:

· Czym jest państwo?

· W jakim państwie żyjesz?

· Kto i co tworzy państwo?

· Jakie słowa/określenia kojarzą Ci się ze słowem „państwo”?

· Kto jest najważniejszy w państwie? Dlaczego?

· Czym jest prawo?

· Co to znaczy „mieć prawo do czegoś”?

· Wymień sytuacje życia codziennego, w jakich masz kontakt z prawem?

· Kto i co tworzy/stanowi prawo?

· Jakie słowa/określenia kojarzą Ci się ze słowem „prawo”?

· Kim jest obywatel?

· Co to znaczy „być obywatelem”?

· Czy każdy może być obywatelem?

· Jakie słowa/określenia kojarzą Ci się ze słowem „obywatel”?

· Jakie są podstawowe obowiązki i prawa obywatela?

· Czym jest społeczeństwo? Kto i co je tworzy?

· Co to znaczy „być członkiem społeczeństwa”?

· Czy każdy może zostać członkiem społeczeństwa?

· Kto jest najważniejszy w społeczeństwie? Dlaczego?

W czasie debaty wykorzystano metodę tzw. „burzy mózgów”, która miała                     za zadanie zaktywizować uczniów i umożliwić im swobodne wypowiedzi.     Uczniowie brali czynny udział w dyskusji i okazali duże zainteresowanie tematem.

Podsumowaniem przeprowadzonych debat był test przygotowany przez nauczycieli historii (tekst w załączeniu) mający sprawdzić zdobytą wiedzę                             i kompetencje. Do testu zostało wytypowanych po dwóch uczniów                              z następujących klas: 1B, 1G, 1I, 1H, 2A, 2B, 2C, 2E, 2H, 2I, 3B, 3D, 3G i 3H.

Test sprawdzający odbył się 15 grudnia 2011 roku o godzinie 8.20.

Uczniowie wykazali się dobrą znajomością tematu, udzielono średnio około 76% poprawnych odpowiedzi (co przekłada się na ocenę dobrą - 4). Uczestnicy testu potrafili odnieść uzyskaną wiedzę do sytuacji w kraju i na świecie. Wynik testu okazał się być w pełni satysfakcjonujący.

dr  Łukasz Jewuła