Fundacja DKMS i III Liceum Ogólnokształcące Tarnowie zaprasza wszystkich pełnoletnich uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne do udziału w akcji informacyjno-edukacyjnej #KOMÓRKOMANIA, połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Akcja odbędzie się w budynku III LO dnia 27 marca 2018 r. w godz. 8:00 – 13:00 Koordynatorem akcji jest Pan Grzegorz Dzierwa – nauczyciel III LO w Tarnowie. Bardzo prosimy o czynne zaangażowanie się w akcję.