Fundacja „TworzymMY Kraków” zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie pn. „Kapsuła Czasu”, którego celem jest budowa rzeźby architektonicznej. Obiekt stanie w prestiżowej lokalizacji w Krakowie, przy ul. Dolnych Młynów 10. Zadaniem Konkursu „Serce Kapsuły Czasu” jest stworzenie prac literackich i plastycznych, które zamknięte we wnętrzu Kapsuły, stanowić będą jej istotę. Dzieła przedstawiające wizje świata przyszłości staną się dziedzictwem dla następnych pokoleń. W dalszej perspektywie, Kapsuła Czasu, jako obiekt mobilny będzie……