II OKRES NAUKI           ROK SZKOLNY 2016 /2017

 

Lp. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA TERMIN
Rozpoczęcie II okresu nauki 13.02.2017 r. (poniedziałek)
Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 16.02. 2017 r. (czwartek)

godz. 15.30

Apel podsumowujący I okres nauki 20.02.2017 r. (poniedziałek)
Ostateczny termin składania deklaracji przez maturzystów 7 lutego 2017 r. (wtorek)

 

Rekolekcje Wielkopostne 27.03 – 29.03. 2017 r.

(poniedziałek – środa)

godz. 8.00

Próbny egzamin maturalny 27.03 – 28.03. 2017 r.

(poniedziałek – wtorek)

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej 27   marca (I grupa)

28   marca (II grupa) 2017

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas I, II i III 30 marca 2017 r. (czwartek);

godz. 17.00 i 18.00

 

Wiosenna przerwa świąteczna 13.04.2017 r. – 18.04.2017r.

(czwartek – wtorek)

 

Klasyfikacja i zatwierdzenie klasyfikacji klas III.

Wytypowanie 3 najlepszych absolwentów III LO.

Posiedzenie PKE w pełnym składzie w sprawie egzaminu maturalnego.

24.04.2017 (poniedziałek);

godz. 15.00

 

Akademia 3-go Maja 27.04.2017 r. (czwartek)

 

Spotkanie uczniów klas trzecich z Dyrektorem; rozdanie świadectw ukończenia szkoły 28.04.2017 r. (piątek)

 

Egzamin maturalny pisemny

Egzamin maturalny ustny:

·      języki obce nowożytne

 

·      język polski

4.05. – 24.05. 2017 r.

 

 

4.05. – 26.05. 2017 r.

 

8.05. –   20.05.2017 r.

(formuła od 2015)

 

4.05. – 26.05. 2017 r.

(formuła do 2014 – prezentacja)

Dzień Otwarty Szkoły 24.05.2017 r. (środa);

godz. 10.00 – 14.00

 

Zebrania dla Rodziców uczniów klas I i II 1.06.2017 r.

(czwartek)

godz.17.00

Dzień Sportu 1.06. 2017 r. (czwartek)
Posiedzenie komisji ds. opracowania projektu (w konsultacji z rodzicami) rocznego planu pracy wychowawczo – profilaktycznej szkoły czerwiec 2017 r.
Klasyfikacja i zatwierdzenie klasyfikacji klas pierwszych i drugich 19. 06. 2017 r. (poniedziałek);

godz. 14.00

 

Badanie wyników nauczania w klasach I i II 19 – 22.06. 2017

(poniedziałek – czwartek)

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 23.06.2017 r. (piątek)

godz. 9.15

(msza św. w Katedrze

o godz. 8.00)

 

Ferie letnie 24.07.2017-31.08.2017 (sobota – czwartek)
Uzupełnienie dokumentacji w e – dzienniku przez wychowawców i innych nauczycieli do 26.06.2017 r. (poniedziałek)
Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 27.06. 2017 r. (wtorek)

godz. 9.00

 

Rozdanie świadectw dojrzałości i aneksów 30.06. 2017 r. (piątek)
Posiedzenie komisji ds. opracowania rocznego dydaktycznego planu pracy szkoły 30. 08. 2017 r. (środa)
Egzaminy poprawkowe ostatni tydzień sierpnia
Zebranie Rady Pedagogicznej 31.08. 2017 r. (czwartek)

godz. 9.00

 

 

DNI WOLNE USTAWOWO:

  • 1 maja 2017 r. (poniedziałek)
  • 3 maja 2017 r. (środa)
  • 15 czerwca 2017 r. – Uroczystość Bożego Ciała

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 

  • 2 maja 2017 r.(wtorek)
  • 4 maja, 5 maja, 8 maja 2017 r.(czwartek, piątek, poniedziałek)

                                                 – pisemny egzamin   maturalny

  • 24 maja 2017 r. (środa)* – Dzień Otwarty Szkoły
  • 1 czerwca 2017 r. (czwartek)* – Dzień Sportu
  • 16 czerwca 2017 r. (piątek po uroczystości Bożego Ciała)

 

 

* terminy podanych wydarzeń mogą ulec zmianie