Regulamin szkolnego konkursu tematycznego związanego z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Temat:
Polska droga do niepodległości w latach 1901-1921 na tle wydarzeń międzynarodowych. Charakterystyka zjawisk, wydarzeń i ludzi, których losy splotły się z walką o suwerenną Polskę.

Szczegółowy zakres tematyczny i chronologiczny:
1. Sytuacja międzynarodowa u progu XX wieku.
2. Bloki militarno-polityczne.
3. Inicjatywy pokojowe przed wybuchem Wielkiej Wojny.
4. Konflikty międzynarodowe u progu XX wieku (konflikty bałkańskie, konflikty kolonialne, konflikty marokańskie, wojna rosyjsko-japońska i rewolucja w 1905 r.).
5. Przyczyny wybuchu Wielkiej Wojny.
6. Etapy i przebieg I wojny światowej (strategia, plany, przygotowanie, nowe technologie militarne, bitwy, kampanie, fronty, postaci, daty).
7. Rewolucja w Rosji w 1917 r.
8. Polityczne orientacje na ziemiach polskich przed wybuchem wojny.
9. Polskie formacje militarne przed i w czasie działań wojennych.
10. Twórcy polskiej niepodległości tł progu XX wieku:
(J. Piłsudski, R. Dmowski, I. J. Paderewski, W. Korfanty, J. Haller, W. Witos, J. Dowbor­, Muśnicki).
11. Sprawa polska I wojnie światowej (przebieg działań na froncie wschodnim, wydarzenia na ziemiach
polskich w latach 1914-15, 1916-I poł. 17, II poł. 17 r. -11 listopada 1918 roku)
12. Stosunek państwa zaborczych do Polaków w toczącej się wojnie.
13. Rola Legionów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
14. Ośrodki władzy na ziemiach polskich pod koniec trwania wojny.
15. Komitet Narodowy Polski w Paryżu.
16. Mocarstwa światowe wobec sprawy polskiej.
17. Walka o granice.
18. Sprawa Polski na konferencji wersalskiej.
19. Wydarzenia w odradzającej się Polsce od 11 listopada 1918 -21 marca 1921 r.

Źródła i literatura:
► Podręczniki do klasy I LO, różnych wydawnictw i inne odnoszące się do tematu
► J. Pajewski-historia powszechna 1871-1918 – rozdziały zawierające tematykę konkursu
► W. Pronobis-Polska i świat w XX wieku
► W. Roszkowski -Historia Polski 1914-2001
► N. Dawis – Boże Igrzysko; Europa\
► Strony internetowe.