We wrześniu 2019 r.  III LO w Tarnowie planuje utworzyć  7 oddziałów klas pierwszych na podbudowie gimnazjum.

 1. klasa humanistyczna
  – rozszerzenia: j. polski (20 godz.), historia (12 godz.), WOS (9 godz.),
  – uzupełnienia: przyroda, j. łaciński w terminologii prawniczej, konwersatorium językowe;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
 2. klasa patronacka biologiczno-chemiczno-matematyczna
  – rozszerzenia: biologia (11 godz.), chemia (11 godz.), matematyka (18 godz.),
  – uzupełnienia: historia i społeczeństwo, j. łaciński w medycynie;
  – zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii (PWSZ)
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia;
 3. klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna
  – rozszerzenia: biologia (11 godz.), chemia (11 godz.), matematyka (18 godz.)
  – uzupełnienia: historia i społeczeństwo, j. łaciński w medycynie;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia;
 4. klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym j. angielskim lub niemieckim
  – rozszerzenia: biologia (11 godz.), chemia (11 godz.), angielski / j. niemiecki (16 godz.)
  – uzupełnienia: historia i społeczeństwo, j. łaciński w medycynie;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia;
 5. klasa patronacka matematyczno-fizyczna z rozszerzonym j. angielskim lub niemieckim
  – rozszerzenia: matematyka (20 godz.), fizyka (12 godz.), j. angielski (16 godz.),
  – uzupełnienia: historia i społeczeństwo, podstawy programowania;
  – zajęcia laboratoryjne z fizyki (UJ Kraków)
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski;
 6. klasa matematyczno-informatyczna z fizyką
  – rozszerzenia: matematyka (19 godz.), informatyka (10 godz.), fizyka (11 godz.),
  – uzupełnienia: historia i społeczeństwo, konwersatorium językowe;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka;
 7. klasa geograficzno-matematyczna z rozszerzonym j. angielskim lub niemieckim
  – rozszerzenia: geografia (12 godz.), matematyka (20 godz.), język angielski / j. niemiecki (16 godz.),
  – uzupełnienia: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce;
  – przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski;

Nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania. Każda z grup ma tę samą liczbę godzin. Dla uczniów zainteresowanych językiem niemieckim proponujemy dodatkowo uczestnictwo w nieodpłatnych zajęciach programu Goethe Zerifikat.