Kandydat (jeden uczeń ze szkoły) musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty i w roku szkolnym, na który będzie przyznawane stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły.

Wniosek sporządzony przez samorząd uczniowski i zatwierdzony przez radę pedagogiczną dyrektor przedstawia kuratorowi oświaty najpóźniej do 10 lipca.