.

TERMINARZ  I OKRESU NAUKI           ROK SZKOLNY 2020/2021

* modyfikacje  spowodowane wprowadzonymi przez rząd (15.10. 2020 r. i 21.11.2020 r.)

zmianami i obostrzeniami z powodu pandemii

 

Lp. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA TERMIN
    1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

·         sala gimnastyczna (wejście z parkingu od godz. 9.00 do godz. 9.15): klasy pierwsze

·         wyznaczone sale lekcyjne (wejście główne od godz. 9.00 do godz. 9.15): klasy drugie i trzecie

 

01.09.2020 r. (wtorek)

rozpoczęcie uroczystości:

godz. 9.15

 

    2. Zebranie organizacyjne dla Rodziców uczniów klas I, II  i III 03.09.2020 r. (czwartek):

godz. 17.15:

kl. I (spotkanie z p. dyrektorem w sali gimnastycznej; następnie z wychowawcami)

godz. 17.00:

kl. III,  kl. II po G

godz.  18.00:

kl. II po SP

    3. Zebranie prezydium Rady Rodziców (tzw. „trójek klasowych”) 10.09. 2020 r. (czwartek)

godz. 18.00

 

    4. Złożenie deklaracji do egzaminu maturalnego pierwszy termin

do 30 września 2020 r. (środa)

    5. Złożenie zaświadczeń o dysfunkcji przez maturzystów:

·         chory lub niesprawny czasowo,

·         posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się (w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)

do 30.09.2020  r. (środa)

 

6. Dzień Edukacji Narodowej – akademia      UWAGA: ZMIANA!

 

Ślubowanie klas pierwszych: B C D F (wszyscy uczniowie);  udział klas trzecich  (po jednym przedstawicielu  z każdej klasy)

 

Ślubowanie klas pierwszych A E G (wszyscy uczniowie); 

udział klas drugich  (po jednym przedstawicielu z każdej klasy)

14.10.2020 r. (środa)

 

godz. 9.00

 

 

godz. 11.00

    7. *Zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II i III

 ODWOŁANE

22.10.2020 r. (czwartek)

godz. 17.00 i 18.30

 

    8. *Święto Niepodległości  – film okolicznościowy przygotowany przez klasą II Ag dostępny na stronie Szkoły od 11.11.2020 r. (środa)
    9. *Małopolska Noc Naukowców  – wszystkie działania są realizowane jedynie w formie  online 27.11. 2020 r. (piątek)
10. *Zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II  i III

ODWOŁANE

10.12.2020 r. (czwartek);

godz. 17.00 i 18.30

 

 

11. *Święto Patrona Szkoły – Poranek Mickiewiczowski

– formuła tylko online

22.12.2020 r. (wtorek)

 

12 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.

(środa – czwartek)

13. *FERIE ZIMOWE 02.01.2021 r. – 17.01.2021 r

(sobota – niedziela)

14. *Próbny egzamin maturalny 19.01. – 22.01.2021 r.

(wtorek – piątek)

25.01. – 27.01. 2021 r.

(poniedziałek – środa)

15. *Zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II  i III

ODWOŁANE

21.01.2021 r. (czwartek);

godz. 17.00 i 18.30

 16. *Klasyfikacja za I pierwszy okres nauki

(klasy pierwsze, drugie i trzecie) i zatwierdzenie klasyfikacji

04.02.2021 r. (czwartek)

godz. 16.20

 

 

17. *Zakończenie pierwszego okresu nauki. 05.02.2021 r. (piątek)
18. Termin złożenia ostatecznej deklaracji przez maturzystów 07.02.2021 r. (niedziela)

 

19.  

*Rozpoczęcie II okresu nauki

 

08.02.2021 r. (poniedziałek)

20. Studniówki odwołane

 

DNI WOLNE USTAWOWO:

  • 11 listopada 2020 r. (środa) – Święto 11 Listopada
  • 1 stycznia 2021 r. (piątek) – Nowy Rok

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  • 14 października 2020 (środa) – Święto KEN

 

Rok szkolny 2020/2021

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

przygotowywanych przez poszczególne klasy*

*z powodu stanu epidemicznego, rekomendowana jest formuła wykorzystująca m.in. multimedia (np. transmisja uroczystości online, audycja radiowa, nagrany film udostępniony tylko społeczności szkolnej, plakaty itp.)

 

Lp.    Nazwa imprezy Termin Klasa Odpowiedzialny

 

1. Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020

(wtorek)

 

Dyrektor Szkoły
2. Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2020 (środa) II Bg p. M. Kocoł
3. Święto Niepodległości 11 Listopada 10.11.2020

(wtorek)

II Ag p. K. Małek
4. Święto Patrona Szkoły 22.12.2020

(wtorek)

II Gg p. G. Dzierwa
5. Rocznica Konstytucji 3 Maja – akademia 29.04.2021

(czwartek)

II Eg p. M. Mikosińska
6. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich 30.04.2021

(piątek)

Samorząd Szkolny p. K. Płonka
7. „Turniej klas pierwszych” czerwiec 2021 II G

 

p. M. Honkisz

 

8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I i II 25.06.2021

(piątek)

II Fg p. B. Kajmowicz
             

            Imprezy profilaktyczne

 

9. Światowy Dzień Bez Papierosa

 

listopad

2020

Koło Psychologów p. D. Korus

 

10. Światowy Dzień Walki z AIDS

i Narkomanią

 

grudzień

2020

II Cg p. A. Kowal
11. „Bezpieczne wakacje – bez nałogów”

 

czerwiec

2021

II Dg p. E. Wałaszek
          

            Inne imprezy – uzależnione od aktualnego stanu epidemicznego

 

 

12.

 

Miejskie Targi Edukacyjne

 

kwiecień 2020

Komisja ds. Promocji Szkoły
 

13.

 

Dzień Otwarty Szkoły – tematyczny wystrój korytarzy szkoły

 

 25 maja 2021

(wtorek)

(godz. 10.00 – 14.00)

  Komisja ds. Promocji Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content