PODRĘCZNIKI W R. SZK. 2020/2021

Lista podręczników dla poszczególnych  klas w roku szkolnym 2020/2021:

KLASY PIERWSZE

Klasa:   język polski – historia – WOS 

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

      1.       Język polski Krzysztof Mrowcewicz „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.” Klasa 1. Część 1. Stentor
      2.       Historia Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski  „Zrozumieć przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era
      3.       WOS Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert „W centrum uwagi 1.” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  Nowa Era
      4.       Geografia Roman Malarz, Marek Więckowski  „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
      5.       Biologia Anna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
      6.       Chemia Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
      7.       Fizyka Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik”. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy. WSiP
      8.       Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres podstawowy.

Zbiór zadań wymienionych autorów;  zakres podstawowy.

   Pazdro
      9.       Informatyka Wojciech Hermanowski  „Informatyka 1”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2020 r.

OPERON
   10.     EdB Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. OPERON
   11.     Filozofia Monika Bokiniec, Sylwester ZielkaSpotkanie z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.” Nowa Era

 

Klasa:        biologia – chemia – matematyka

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

   1.       Język polski Krzysztof Mrowcewicz „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.” Klasa 1. Część1. Stentor
   2.       Historia Marcin Pawlak, Adam Szweda  „ Poznać przeszłość 1.” Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy . Nowa Era
   3.       WOS Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz  „W centrum uwagi 1.” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  

Nowa Era

   4.       Geografia Roman Malarz, Marek Więckowski  „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
   5.       Biologia Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

„Biologia na czasie 1.” Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum ; zakres rozszerzony (autorzy: Barbara Januszewska – Hasiec, Renata Stencel, Anna Tyc).

Nowa Era
   6.       Chemia Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era
   7.       Fizyka Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy.” WSiP
   8.       Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres rozszerzony.

Zbiór zadań wymienionych autorów; zakres rozszerzony.

   Pazdro
   9.       Informatyka Wojciech Hermanowski  „Informatyka 1”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2020 r.

OPERON
 10.     EdB Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. OPERON
 11.     Muzyka do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu 2020 r.  

 

Klasa:      biologia – chemia – j. angielski

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

1. Język polski Krzysztof Mrowcewicz „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.” Klasa 1. Część1. Stentor
2. Historia Marcin Pawlak, Adam Szweda  „ Poznać przeszłość 1.” Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
3. WOS Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz  „W centrum uwagi 1.” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Nowa Era
4. Geografia Roman Malarz, Marek Więckowski  „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
5. Biologia Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

„Biologia na czasie 1.” Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum ; zakres rozszerzony (autorzy: Barbara Januszewska – Hasiec, Renata Stencel, Anna Tyc).

Nowa Era
6. Chemia Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era
7. Fizyka Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy.” WSiP
8. Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres podstawowy.

Zbiór zadań wymienionych autorów; zakres podstawowy.

   Pazdro
9. Informatyka Wojciech Hermanowski  „Informatyka 1”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2020 r.

OPERON
10 EdB Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. OPERON
11 Muzyka do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu 2020 r.  

 

Klasa:      matematyka – fizyka –j. angielski

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

   1.       Język polski Krzysztof Mrowcewicz „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.” Klasa 1. Część1. Stentor
   2.       Historia Marcin Pawlak, Adam Szweda  „ Poznać przeszłość 1.” Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
   3.       WOS Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz  „W centrum uwagi 1.” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Nowa Era
   4.       Geografia Roman Malarz, Marek Więckowski  „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
   5.       Biologia Anna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
   6.       Chemia Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
   7.       Fizyka Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach „Fizyka. Podręcznik . Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres rozszerzony.” WSiP
   8.       Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres rozszerzony.

Zbiór zadań wymienionych autorów; zakres rozszerzony.

   Pazdro
   9.       Informatyka Wojciech Hermanowski  „Informatyka 1”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2020 r.

OPERON
 10.     EdB Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. OPERON
 11.     Plastyka Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak „Spotkania ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era

 

Klasa:      matematyka – geografia – j. angielski

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

   1.       Język polski Krzysztof Mrowcewicz „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.” Klasa 1. Część1. Stentor
   2.       Historia Marcin Pawlak, Adam Szweda  „ Poznać przeszłość 1.” Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
   3.       WOS Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz  „W centrum uwagi 1.” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Nowa Era
   4.       Geografia Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era
   5.       Biologia Anna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
   6.       Chemia Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
   7.       Fizyka Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy.” WSiP
   8.       Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres rozszerzony.

Zbiór zadań wymienionych autorów; zakres rozszerzony.

   Pazdro
   9.       Informatyka Wojciech Hermanowski  „Informatyka 1”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2020 r.

OPERON
 10.     EdB Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. OPERON
 11.     Plastyka Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak „Spotkania ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era

 

Klasa:      matematyka – fizyka – informatyka 

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

   1.       Język polski Krzysztof Mrowcewicz „Przeszłość i dziś. Literatura, język , kultura.” Klasa 1. Część1. Stentor
   2.       Historia Marcin Pawlak, Adam Szweda  „ Poznać przeszłość 1.” Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
   3.       WOS Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz  „W centrum uwagi 1.” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Nowa Era
   4.       Geografia Roman Malarz, Marek Więckowski  „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
   5.       Biologia Anna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
   6.       Chemia Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
   7.       Fizyka Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach  „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres rozszerzony.” WSiP
   8.       Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres rozszerzony.

Zbiór zadań wymienionych autorów; zakres rozszerzony.

   Pazdro
   9.       Informatyka Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor  „Informatyka 1”. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2020 r.

OPERON
 10.     EdB Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. OPERON
 11.     Plastyka Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak „Spotkania ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era

 

Religia

   1.  

        Red. M. Zając „W poszukiwaniu wolności. Religia. Podręcznik dla

                                   klasy I szkoły ponadpodstawowej”.

wydawnictwo GAUDIUM,  Lublin

 

 

Języki obce nowożytne

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

1.  

Język angielski

UWAGA:

Podręcznik należy zakupić dopiero po teście kwalifikacyjnym

(początek września 2020 r.)

 
2.  

Język niemiecki

 

 UWAGA:

Podręcznik należy zakupić dopiero po konsultacji z nauczycielem uczącym przedmiotu – ustalenie poziomu

(początek września 2020 r.)

 

 

 

 

WSiP

   3.  

Język francuski

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Mieczysław Gajos, Marlena Deckert, Dorota Biele

„C’est parti ! 1”

DRACO
   4.  

Język hiszpański

Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

 “Descubre 1” Curso de Español

DRACO
   5.  

Język rosyjski

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

 „Wot i my po-nowomu 1”/ Воt и мы по-ноʙому 1” Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum.

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

KLASY DRUGIE (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

Klasa II A (j. pol. – hist. – WOS)

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

1.    Język polski Dorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.    Historia Paweł Klint  „Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”. Nowa Era
3.    WOS Sławomir Drelicharz, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  Nowa Era
4.    Geografia Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh  „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
5.    Biologia Anna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
6.    Chemia Kontynuacja podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era
7.    Fizyka Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik”. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy WSiP
8.    Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres podstawowy

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres podstawowy (autorzy j. w.)

   Pazdro
9.    Informatyka Podręcznik uzgodniony z nauczycielem  
10.    Przedsiębiorczość J. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1. OPERON
11.    Religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w Kościele”. GAUDIUM
12.    Język łaciński 

w prawie

Opracowania własne nauczyciela  

 

Klasa II B (mat. – biol. – chem.; „patronacka”)

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

1.    Język polski Dorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.    Historia Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.” Nowa Era
3.    WOS Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Nowa Era
4.    Geografia Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh  „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
5.    Biologia Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (autorzy: Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc)

Nowa Era
6.    Chemia Kontynuacja podręcznika: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
7.    Fizyka Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik”. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy WSiP
8.    Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka”. Podręcznik i zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony, klasa II. Dla absolwentów szkół podstawowych.    Pazdro
9.    Informatyka Podręcznik uzgodniony z nauczycielem  
10.    Przedsiębiorczość J. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1. OPERON
11.    Religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w Kościele”. GAUDIUM
12.    Język łaciński 

w medycynie

Opracowania własne nauczyciela  

 

Klasa II C (mat. – biol. – chem.; „patronacka”)

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

1.    Język polski Dorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.    Historia Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.” Nowa Era
3.    WOS Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Nowa Era
4.    Geografia Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh  „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
5.    Biologia Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (autorzy: Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc)

Nowa Era
6.    Chemia Kontynuacja podręcznika: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
7.    Fizyka Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik”. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy WSiP
8.    Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
9.    Informatyka Podręcznik uzgodniony z nauczycielem  
10.    Przedsiębiorczość J. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1. OPERON
11.    Religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w Kościele”. GAUDIUM
12.    Język łaciński 

W medycynie

Opracowania własne nauczyciela  

 

Klasa II D (biol. – chem. – j. ang.)

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

1.    Język polski Dorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.    Historia Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.” Nowa Era
3.    WOS Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Nowa Era
4.    Geografia Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh  „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
5.    Biologia Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (autorzy: Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc)

Nowa Era
6.    Chemia Kontynuacja podręcznika: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
7.    Fizyka Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik”. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy

 

WSiP
8.    Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres podstawowy

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres podstawowy (autorzy j. w.)

   Pazdro
9.    Informatyka Podręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

 
10.       Przedsiębiorczość J. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1.

 

OPERON
11.       Religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w Kościele”.

 

GAUDIUM
12.       Język łaciński 

w medycynie

Opracowania własne nauczyciela  

 

Klasa  II E (mat. – fiz. – j. ang.; „patronacka”)

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

1.    Język polski Dorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.    Historia Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.” Nowa Era
3.    WOS Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Nowa Era
4.    Geografia Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh  „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
5.    Biologia Anna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era
6.    Chemia Kontynuacja podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era
7.    Fizyka Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner „Fizyka. Podręcznik” . Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres rozszerzony WSiP
8.    Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

 

   Pazdro
9.    Informatyka Podręcznik uzgodniony z nauczycielem  
10.    Przedsiębiorczość J. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1. OPERON
11.    Religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w Kościele”. GAUDIUM
12.    Programowanie Opracowania własne nauczyciela

 

 

 

Klasa II F (mat. – fiz. – inf.)

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

1.    Język polski Dorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.    Historia Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.” Nowa Era
3.    WOS Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Nowa Era
4.    Geografia Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh  „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
5.    Biologia Anna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era
6.    Chemia Kontynuacja podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era
7.    Fizyka Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner „Fizyka. Podręcznik” . Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres rozszerzony WSiP
8.    Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
9.    Informatyka Podręcznik uzgodniony z nauczycielem  
10.    Przedsiębiorczość J. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1. OPERON
11.    Religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w Kościele”. GAUDIUM
12.    Brydż sportowy Władysław Izdebski  „Szkoła brydża od podstawówki do liceum” Wydawnictwo SZA

 

Klasa II  G (mat. – geogr. – j. ang.)

Lp. Przedmiot Tytuł Wydane

przez

1.    Język polski Dorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.    Historia Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.” Nowa Era
3.    WOS Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Nowa Era
4.    Geografia Tomasz Rachwał, Wioleta Kilar „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
5.    Biologia Anna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era
6.    Chemia Kontynuacja podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era
7.    Fizyka Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik”. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy WSiP
8.    Matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
9.    Informatyka Podręcznik uzgodniony z nauczycielem OPERON
10.    Przedsiębiorczość J. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1. OPERON
11.    Ekonomia w praktyce Opracowania własne nauczyciela  
12.    Religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w Kościele”. GAUDIUM

 

Języki obce nowożytne

Lp. Przedmiot Tytuł Wydawnictwo
 1. Język angielski Podręcznik uzgodniony z nauczycielem  
2. Język niemiecki Podręcznik uzgodniony z nauczycielem  
  3.  Język francuski Podręcznik uzgodniony z nauczycielem  
4. Język hiszpański Podręcznik uzgodniony z nauczycielem  
  5. Język rosyjski Podręcznik uzgodniony z nauczycielem  

 

KLASY DRUGIE (PO GIMNAZJUM)

 

Klasa  II  Ag (j. pol. – hist. – WOS

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres podstawowy

 

Pazdro
3. Historia R. Kulesza, K. Kowalewski „Zrozumieć przeszłość” Starożytność i średniowiecze. Cz. I i II. Podręcznik do historii  dla liceum ogólnokształcącego

 i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era
4. WOS A. Janicki, J. Klęczkowska, M. Menz „W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres rozszerzony. Część 1

 

Nowa Era
5. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

 gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
11. Przyroda  „Przyroda”. Praca zbiorowa pod redakcją

M. Gawlikowskiego

Nowa Era
12. J. łaciński

w prawie

Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie”

 

GAUDIUM

 

Klasa II  Bg „patronacka” (mat. – biol. – chem.; „patronacka”)

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań ”. Zakres rozszerzony

 

Pazdro
3. Biologia „Biologia na czasie” Część 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

„Biologia na czasie 2”

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – szkoły ponadgimnazjalne (autorzy: Magdalena Fiałkowska – Kołek, Piotr Kąkol, Alina Nowakowska, Jacek Pawłowski, Urszula Poziomek, Anna Tyc)

Nowa Era
4. Chemia „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era

 

 

 

5. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 

 
11. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum

Nowa Era
12. J. łaciński

w medycynie

Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

 

Klasa  II  Cg (mat. – biol. – chem.)

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś. 2 klasa liceum i technikum.” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony

 

Pazdro
3. Biologia „Biologia na czasie” Część 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

„Biologia na czasie 2”

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – szkoły ponadgimnazjalne (autorzy: Magdalena Fiałkowska – Kołek, Piotr Kąkol, Alina Nowakowska, Jacek Pawłowski, Urszula Poziomek, Anna Tyc)

Nowa Era
4. Chemia  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
5 J. angielski

 gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 

 
11. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum

Nowa Era
12. J. łaciński

w medycynie

Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

 

 Klasa  II  Dg (biol. – chem. – j. ang.)

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś. 2 klasa liceum i technikum.” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres podstawowy

 

Pazdro
3. Biologia „Biologia na czasie” Część 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

„Biologia na czasie 2”

 Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – szkoły ponadgimnazjalne (autorzy: Magdalena Fiałkowska – Kołek, Piotr Kąkol, Alina Nowakowska, Jacek Pawłowski, Urszula Poziomek, Anna Tyc)

Nowa Era
4. Chemia  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
5 J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

 gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 

 
11. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum

Nowa Era
12. J. łaciński w medycynie Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

 

 Klasa  II  Eg (mat. – fiz. – j. ang.

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda  „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony

 

Pazdro
3. Fizyka M.Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach  „Z fizyką w przyszłość.” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część 1 ZamKor
4. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
5. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 

 
10. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era       
11. Programowanie Opracowania własne  
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

 

Klasa  II  Fg (mat. – fiz. – inf.)

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony

 

Pazdro
3. Fizyka M.Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach  „Z fizyką w przyszłość.”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część 1

 

ZamKor
4. Informatyka „Informatyka Europejczyka” zakres rozszerzony. Część 1

 

HELION
5. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

 gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 

 
11. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum

Nowa Era
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie”

 

GAUDIUM

 

Klasa  II  Gg (mat. – geogr. – j. ang.)

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony

 

Pazdro
3. Geografia „Oblicza geografii” Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
4. J. angielski

 gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
5. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 

 
10. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum

 

Nowa Era
11. Ekonomia 

w praktyce

J. Kijakowska, „Ekonomia w praktyce”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

Operon
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie”

 

GAUDIUM

 

KLASY TRZECIE

Klasa  III  A

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda  „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony Pazdro
3. Fizyka M.Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach  „Z fizyką w przyszłość.”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część 2 ZamKor
4. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
5. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era        ,
11. Programowanie Opracowania własne  
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w rodzinie” GAUDIUM

 

Klasa III  B „patronacka”

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski  „Przeszłość to dziś. 3 klasa liceum i technikum.” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań ”. Zakres rozszerzony Pazdro
3. Biologia „Biologia na czasie” Część 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

„Biologia na czasie 3”. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – szkoły ponadgimnazjalne. (autorzy: Jolanta Holeczek, Alina Nowakowska, Anna Tyc)

Nowa Era
4. Chemia „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era

 

 

 

 

5. J. angielski   gr. 1 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski   gr. 2 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
11. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era
12. J. łaciński

w medycynie

Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w rodzinie” GAUDIUM

 

Klasa  III C

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski  „Przeszłość to dziś. 3 klasa liceum i technikum.” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony

 

Pazdro
3. Biologia „Biologia na czasie” Część 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

„Biologia na czasie 3”. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – szkoły ponadgimnazjalne. (autorzy: Jolanta Holeczek, Alina Nowakowska, Anna Tyc)

Nowa Era
4. Chemia  „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
5 J. angielski   gr. 1 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski   gr. 2 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
11. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era
12. J. łaciński

w medycynie

Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w rodzinie” GAUDIUM

 

Klasa  III  D

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś. 3 klasa liceum i technikum.” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres podstawowy Pazdro
3. Biologia „Biologia na czasie” Część 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

„Biologia na czasie 3”. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – szkoły ponadgimnazjalne. (autorzy: Jolanta Holeczek, Alina Nowakowska, Anna Tyc)

Nowa Era
4. Chemia  „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
5 J. angielski   gr. 1 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski   gr. 2 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
11. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era
12. J. łaciński w medycynie Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w rodzinie” GAUDIUM

 

 

Klasa  III  E

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś. 3 klasa liceum i technikum.” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbióe zadań”. Zakres rozszerzony

 

Pazdro
3. Informatyka „Informatyka Europejczyka” zakres rozszerzony. Część 2 HELION
4. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
5. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era
11. Przyroda  „Przyroda”. Praca zbiorowa pod redakcją M. Gawlikowskiego Nowa Era
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w rodzinie” GAUDIUM

 

Klasa  III  F

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony

 

Pazdro
3. Fizyka M.Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach  „Z fizyką w przyszłość.”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część 2 ZamKor
4. Informatyka „Informatyka Europejczyka” zakres rozszerzony. Część 2 HELION
5. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

 gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
11. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w rodzinie” GAUDIUM

 

Klasa  III  G

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony Pazdro
3. Geografia „Oblicza geografii” Część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
6. J. angielski    gr. 1 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. angielski    gr. 2 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
11. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
12. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era
13. Ekonomia 

w praktyce

J. Kijakowska, „Ekonomia w praktyce”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

Operon
14. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w rodzinie” GAUDIUM

 

Klasa  III  H

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś. 3 klasa liceum i technikum.” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres podstawowy

 

Pazdro
3. Historia P. Klint, P. Galik  „Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne” Cz. 2. P. Galik  „Zrozumieć przeszłość.  Lata 1815-1939” Cz. 3.

Podręcznik do historii  dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era
4. WOS A. Janicki, J. Klęczkowska, M. Menz „W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres rozszerzony. Część 2 Nowa Era
5. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

 gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. rosyjski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
10. J. francuski Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
11. Przyroda  „Przyroda”. Praca zbiorowa pod redakcją M. Gawlikowskiego Nowa Era
12. J. łaciński

w prawie

Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w rodzinie” GAUDIUM

 

 

 

 

 

 

Skip to content