W naszej szkole mamy klasy z następującymi przedmiotami wiodącymi (r. szk. 2019/2020):

KLASY PIERWSZE na podbudowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. język polski, historia, WOS
 2. biologia, chemia, matematyka (dwa oddziały)
 3. biologia, chemia, język angielski
 4. matematyka, fizyka, język angielski
 5. matematyka, fizyka, informatyka
 6. matematyka, geografia, język angielski

 

KLASY PIERWSZE na podbudowie GIMNAZJUM

 1. język polski, historia, WOS
 2. biologia, chemia, matematyka (dwa oddziały)
 3. biologia, chemia, język angielski
 4. matematyka, fizyka, język angielski
 5. matematyka, fizyka, informatyka
 6. matematyka, geografia, język angielski

 

 

KLASY DRUGIE

 1. matematyka, fizyka, język angielski
 2. biologia, chemia, matematyka (dwa oddziały)
 3. biologia, chemia, język angielski
 4. matematyka, informatyka, język angielski
 5. matematyka, fizyka, informatyka
 6. matematyka, geografia, język angielski
 7. język polski, historia, WOS

 

KLASY TRZECIE

 1. matematyka, fizyka, język angielski
 2. biologia, chemia, matematyka (dwa oddziały)
 3. biologia, chemia, język angielski
 4. matematyka, informatyka, język angielski
 5. matematyka, fizyka, informatyka
 6. matematyka, geografia, język angielski
 7. język polski, historia, WOS