Rada Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

NR konta bankowego: 81 1240 5194 1111 0010 8637 6328 (Bank PEKAO SA)
Adres właściciela rachunku: 33-100 Tarnów, ul. Brodzińskiego 6

Tytuł płatności: składka na Rade Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa.

 

Kontakt e-mailowy z Radą Rodziców: RR_IIILO_Tarnow@wp.pl lub RR_IIILO_Tarnow@wp.eu

Kontakt z sekretariatem szkoły: 3lotarnow@wp.pl 

Skip to content