Adres: Ul. Brodzińskiego 6, 33-100 Tarnów, tel. 146888400

Towarzystwo jest Organizacją Pożytku Publicznego,
KRS:
0000007018
NIP: 873-175-47-23
REGON: 850408540

Nr konta bankowego: 78  1940  1076  3212  2141  0000  0000

kontakt e-mail: krzkocol@gmail.com

STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA

ZARZĄD:

Krzysztof Kocoł            –  Prezes
Agnieszka Czarnik       –  Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:
Natalia Rzońca
Krzysztof Płonka
Marcin Radwański