Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych od roku szkolnego 2005/2006:

2005/2006 (10 olimpijczyków w 8 olimpiadach – 10 sukcesów)

 1. Mateusz Ćwik – Finalista XXXIX Olimpiady Języka Niemieckiego
 2. Łukasz Adamowski – Finalista I Olimpiady Przedsiębiorczości
 3. Dominika Mazur – Finalistka XXIX Olimpiady Języka Niemieckiego
 4. Kamil Kurzawski – Finalista XXXVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 5. Karol Gawelowicz – Finalista XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 6. Ewa Gadziała – Finalistka XXXV Olimpiady Biologicznej
 7. Łukasz Skórka – Finalista LII Olimpiady Chemicznej
 8. Jacek Wardzała – Finalista LII Olimpiady Chemicznej
 9. Eugeniusz Plesowskich – Finalista XXXVII Olimpiady Języka Rosyjskiego
 10. Aleksander Duda – Finalista IV Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2006/2007 (6 olimpijczyków w 5 olimpiadach – 7 sukcesów)

 1. Maciej Byszkiewicz – Laureat XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 2. Łukasz Słonka – Laureat XXXIII Olimpiady Geograficznej
 3. Michał Górka – Finalista XXXIII Olimpiady Geograficznej
 4. Anna Andrzejewicz – Laureatka XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
  Laureatka II Olimpiady Przedsiębiorczości
 5. Patrycja Skurska – Finalistka XXXVII Olimpiady Literatury i Języka
 6. Łukasz Skórka – Finalista LIII Olimpiady Chemicznej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2007/2008 (13 olimpijczyków w 8 olimpiadach – 13 sukcesów)

 1. Łukasz Słonka – Laureat XXXIV Olimpiady Geograficznej
 2. Łukasz Toczek – Laureat XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 3. Maciej Krzysztoforski – Laureat XXXI Olimpiady Języka Niemieckiego
 4. Łukasz Marecik – Laureat XV Olimpiady Informatycznej
 5. Mateusz Moskal – Laureat XXXVII Olimpiady Biologicznej
 6. Paweł Jarosz – Finalista XXXIV Olimpiady Geograficznej
 7. Krzysztof Michałek – Finalista LIV Olimpiady Chemicznej
 8. Dominika Mazur – Finalistka XXX Olimpiady Języka Niemieckiego
 9. Anna Giza – Finalistka XXXIV Olimpiady Geograficznej
 10. Łukasz Toczek – Finalista XXXIV Olimpiady Geograficznej
 11. Joanna Niedojadło – Finalistka XII Olimpiady Wiedzy o UE
 12. Katarzyna Mróz – Finalistka XXXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 13. Marcin Skobel – Finalista XXXIV Olimpiady Geograficznej

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2008/2009 (3 olimpijczyków w 3 olimpiadach – 3 sukcesy)

 1. Paweł Jarosz – Finalista XXXV Olimpiady Geograficznej
 2. Jakub Jarmuła – Finalista XXXVIII Olimpiady Biologicznej
 3. Krzysztof Romanowski – Finalista LX Olimpiady Matematycznej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2009/2010 (10 olimpijczyków w 8 olimpiadach – 10 sukcesów)

 1. Agata ForyśLaureatka XLI Olimpiady Języka Rosyjskiego
 2. Kania MichałLaureat III miejsca XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 3. Natalia Bajorek – Finalistka XXXIX Olimpiady Biologicznej
 4. Dominik Burek – Finalista LXI Olimpiady Matematycznej
 5. Monika Chudyba – Finalistka XX Olimpiady Teologii Katolickiej
 6. Jakub Mikrut – Finalista XXXVI Olimpiady Geograficznej
 7. Marceli Nowak – Finalista XXXVI Olimpiady Geograficznej
 8. Maja Starakiewicz – Finalistka XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 9. Daniel Stec – Finalista XXXIX Olimpiady Biologicznej
 10. Mateusz Wilk – Finalista 56 Olimpiady Chemicznej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2010-2011 (10 olimpijczyków w 7 olimpiadach – 11 sukcesów)

 1. Julia Bystrzycka – Laureatka 57 Olimpiady Chemiczna
 2. Wojciech Giza – Laureat IX Olimpiady Misyjna Znajomości Afryki
 3. Jakub Mikrut – Laureat XXXVII Olimpiady Geograficznej
 4. Dominik Burek – Finalista z wyróżnieniem LXII Olimpiady Matematycznej
  – uczestnik 22 Międzynarodowej Olimpiady Państw Bałtyckich
 5. Adam Gąsior – Finalista XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 6. Wojciech Giza – Finalista XXXVII Olimpiady Geograficznej
 7. Michał Kania – Finalista XXXX Olimpiady Biologicznej
 8. Katarzyna Liro – Finalistka XXXVII Olimpiady Geograficzna
  Finalistka IX Olimpiady Misyjnej Znajomości Afryki
 9. Maja Starakiewicz – Finalistka XXXV Olimpiady Artystycznej
 10. Przemysław Węc – Finalista XXXVII Olimpiady Geograficznej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2011/2012 (14 olimpijczyków w 11 olimpiadach, dwie olimpiady międzynarodowe 16 sukcesów)

 1. Michał Kania – Laureat pierwszego miejsca XLI Olimpiady Biologicznej
  brązowy medalista na XXIII Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Singapurze
 2. Jakub Mikrut – Laureat XXXVIII Olimpiady Geograficznej
  brązowy medalista na IX Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Kolonii
 3. Anna Listwan – Laureatka X Olimpiady Misyjnej Znajomości Afryki
 4. Julia Bystrzycka – Laureatka 58 Olimpiady Chemicznej
 5. Magdalena Osmęda – Laureatka Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie
 6. Kamil Piątek Laureat – XXXVIII Olimpiady Geograficznej
 7. Agnieszka Stankowska – Laureatka XXXV Olimpiady Języka Francuskiego
 8. Leszek Blicharz – Finalista XXXVI Olimpiady Języka Angielskiego
 9. Dominik Burek – Finalista LXIII Olimpiady Matematycznej ,
 10. Mateusz Hajduga – Finalista XLIII Olimpiady Języka Rosyjskiego
 11. Małgorzata Olszewska – Finalistka XL Olimpiady Literatury  i Języka Polskiego
 12. Justyna Skolarczyk – Finalistka XLI Olimpiady Biologicznej
 13. Kinga Szperka – Finalistka XXII Olimpiady Teologii Katolickiej
 14. Barbara Witusik – Finalistka 36 Olimpiady Języka Niemieckiego

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2012/2013 (8 olimpijczyków w 5 olimpiadach, 1 olimpiada międzynarodowa, 9 sukcesów olimpijskich)

 1. Wojciech Bochenek – Laureat piątego miejsca XLII Olimpiady Biologicznej
  – wyróżniony na XXIV Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Szwajcarii
 2. Aleksandra Knot – Laureatka XLII Olimpiady Biologicznej
 3. Sylwia Lubas – Laureatka XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 4. Emilia Kowalewska – Finalistka LIX Olimpiady Chemicznej
 5. Katarzyna Bogusz – Finalistka XXXIX Olimpiady Geograficznej
 6. Kamil Piątek – Finalista XXXIX Olimpiady Geograficznej
 7. Łukasz Potępa – Finalista XXXIX Olimpiady Geograficznej
 8. Mateusz Mężyk – Finalista XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2013/2014 (12 olimpijczyków w 9 olimpiadach, 13 sukcesów olimpijskich)

 1. Bartosz Walkowicz – Laureat LX Olimpiady Chemicznej
 2. Kinga Pióro – Laureatka LX Olimpiady Chemicznej
 3. Sylwia Lubas – Laureatka XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 4. Jakub Merchut – Laureat XL Olimpiady Historycznej
 5. Aleksandra Kowalczyk – Laureatka XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
  – Finalistka XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej
 6. Paulina Dragan – Finalistka XXXVIII Olimpiady Języka Angielskiego
 7. Katarzyna Bogusz – Finalistka XL Olimpiady Geograficznej
 8. Mateusz Galus – Finalista XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 9. Aleksandra Janusz – Finalistka XLIII Olimpiady Biologicznej
 10. Paweł Kwiek – Finalista LX Olimpiady Chemicznej
 11. Kamila Schenk – Finalistka XXXVII Olimpiady Języka Niemieckiego
 12. Agnieszka Stankowska – Finalistka XLIII Olimpiady Biologicznej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2014/2015 (6 olimpijczyków w 6 olimpiadach, 6 sukcesów olimpijskich)

 1. Anna Kozioł – Laureatka XL Olimpiady Historycznej
 2. Adrian Krzemiński – Finalista XLI Olimpiady Geograficznej
 3. Kalina Tyrkiel – Finalistka XLIII Olimpiady Literatury  i Języka Polskiego
 4. Dominik Mierzwa – Finalista LXI Olimpiady Chemicznej
 5. Krystian Krakowski – Finalista LXVI Olimpiady Matematycznej
 6. Magdalena Kras – Finalistka XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2015/2016 (14 olimpijczyków w 9 olimpiadach, 1 olimpiada międzynarodowa, 15 sukcesów)

 1. Michał Wójcik– Laureat LIX Olimpiady Astronomicznej  – Laureat III miejsca
  – wyróżniony na Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej w Indiach.
 2. Adrian Krzemiński – Laureat XLII Olimpiady Geograficznej – Laureat V miejsca
 3. Filip Gawron– Laureat LXVII Olimpiady Matematycznej
 4. Jakub Węgrecki – Laureat  LXVII Olimpiady Matematycznej
 5. Katarzyna Klimek- Finalistka XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 6. Jakub Sępek- Finalista XXXIX Olimpiady Języka Niemieckiego
 7. Krzysztof Pióro- Finalista  XXXIII Olimpiady Informatycznej
 8. Monika Wilk – Finalistka XLVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 9. Adrianna Kuta– Finalistka  XLVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 10. Aneta Płaza – Finalistka XLVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 11. Sara Rząca – Finalistka XLVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 12. Maria Petelicka– Finalistka  XLV Olimpiada Biologiczna
 13. Magdalena Król– Finalistka  XLV Olimpiada Biologiczna
 14. Anna Srebro– Finalistka  XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2016/2017 (13 olimpijczyków w 6 olimpiadach, 14 sukcesów)

 1. Michał Wójcik– Laureat LX Olimpiady Astronomicznej  – Laureat II miejsca
 2. Adrian Krzemiński – Laureat XLIII Olimpiady Geograficznej  – Laureat II miejsca
  Brązowy Medalista, drużynowo I miejsce Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej iGeo w Belgradzie
  Brązowy Medalista Bałtyckiej Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej Baltic iGeo w Kłajpedzie
 3. Krzysztof Pióro – Laureat XXIV Olimpiady Informatycznej
  Finalista  LXVIII Olimpiady Matematycznej
 4. Jakub Węgrecki – Laureat  LXVIII Olimpiady Matematycznej
 5. Grzegorz Gawryał – Finalista XXIV Olimpiady Informatycznej
 6. Szymon Salabura – Finalista XXIV Olimpiady Informatycznej
 7. Łukasz Kluska – Finalista XV Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
 8. Filip Gawron– Finalista LXVIII Olimpiady Matematycznej
  Laureat 1 miejsca drużynowo XXVII Zawodów Matematycznych Państw Bałtyckich Baltic Way – Oulu (Finlandia)
 9. Edyta Garbarz – Finalistka LXVIII Olimpiady Matematycznej
 10. Paweł Kolendo– Finalista LXVIII Olimpiady Matematycznej
 11. Mikołaj Sikora – Finalista LXVIII Olimpiady Matematycznej
 12. Przemysław Simajchel – Finalista  LXVIII Olimpiady Matematycznej
 13. Adrianna Kawula – Finalistka XXXII Olimpiady Ekologicznej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2017/2018 (10 olimpijczyków w 6 olimpiadach, 1 olimpiada międzynarodowa, 11 sukcesów)

 1. Filip Gawron – Laureat LXIX Olimpiady Matematycznej
 2. Anna Okas – Laureatka LXVII Olimpiady Biologicznej
 3. Grzegorz Gawryał  – Laureat XXV Olimpiady Informatycznej
 4. Filip Olszówka – Laureat 59 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 5. Rafał Pyzik – Laureat LXIX Olimpiady Matematycznej,
  srebrny medalista XII Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej
 6. Dominik Chmura – Finalista LXIX Olimpiady Matematycznej
 7. Paweł Kolendo – Finalista LXIX Olimpiady Matematycznej
 8. Katarzyna Kaczak – Finalistka XLIV Olimpiady Geograficznej
 9. Julia Osika – Finalistka XLIV Olimpiady Geograficznej
 10. Adrianna Kawula – Finalistka XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2018/2019 (11 olimpijczyków w 10 olimpiadach, 1 olimpiada międzynarodowa, 15 sukcesów)

 1. Rafał Pyzik – Laureat LXX Olimpiady Matematycznej
  Finalista  XXVI Olimpiady Informatycznej
 2. Dominik Chmura – Laureat LXX Olimpiady Matematycznej
  srebrny medalista na XXX Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich
 3. Filip Konieczny – Laureat LXX Olimpiady Matematycznej
  Finalista  XXVI Olimpiady Informatycznej
 4. Julia Filip – Finalistka LXX Olimpiady Matematycznej
 5. Dawid Pastuszka – Finalista LXX Olimpiady Matematycznej
 6. Filip Olszówka – Laureat 3-miejsca 60 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Finalista  X Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie
 7. Patricia Lucke – Finalistka XLII Olimpiady Języka Niemieckiego
 8. Julia Kluska – Finalistka XLIII Olimpiady Języka Angielskiego
 9. Katarzyna Kaczak – Laureatka XLV Olimpiady Geograficznej
 10. Dominik Sak – Laureat XVII Olimpiady Znajomości Afryki
 11. Adrianna Kawula – Finalistka XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2019/2020 (11 olimpijczyków w 10 olimpiadach, 16 sukcesów)

 1. Rafał Pyzik – Finalista LXXI Olimpiady Matematycznej
  Finalista  XXVII Olimpiady Informatycznej
 2. Dominik Chmura – Finalista LXXI Olimpiady Matematycznej
  srebrny medalista XXX Zawodów Matematycznych Państw Bałtyckich (listopad 2019)
 3. Filip Konieczny – Finalista LXXI Olimpiady Matematycznej
  Finalista  XXVII Olimpiady Informatycznej
 4. Jakub Wąs – Finalista LXXI Olimpiady Matematycznej
 5. Julia Filip – Finalistka z wyróżnieniem LXXI Olimpiady Matematycznej,
                 – finalistka XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
                 – brązowa medalistka w Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt
 6. Jakub Kania – Finalista  61 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 7. Karolina Goj – Finalistka XLIII Olimpiady Języka Niemieckiego
 8. Magdalena Basta – Finalistka XLIV Olimpiady Języka Angielskiego
 9. Łukasz Gieracki – Finalista XXX Olimpiady Teologii Katolickiej
 10. Katarzyna Kaczak – Finalistka XLVI Olimpiady Geograficznej
 11. Zbigniew Ziarek – Finalista XLVI Olimpiady Geograficznej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2020/2021 ( 9 olimpijczyków w 9 olimpiadach, 12 sukcesów)

 1. Jakub Wąs – Finalista LXXII Olimpiady Matematycznej
 2. Julia Filip – Laureatka LXXII Olimpiady Matematycznej,
                 – Laureatka XIX Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
                 – srebrna medalistka Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt
 3. Karolina Goj – Finalistka XLIV Olimpiady Języka Niemieckiego
 4. Zbigniew Ziarek – Finalista XLVII Olimpiady Geograficznej
 5. Franciszek Garbień – Laureat 62 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  Laureat  47 Olimpiady Historycznej
 6. Filip Marczyk – Laureat 62 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 7. Emilia Migda – Finalistka LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 8. Agata Kaczówka – Finalistka L Olimpiady Biologicznej
 9. Ewa Tokarz – Finalistka L Olimpiady Biologicznej

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2021/2022 ( 10 olimpijczyków w 8 olimpiadach, 10 sukcesów)

 1. Piotr Pasula – Laureat I Olimpiady Wiedzy o Finansach
 2. Wiktoria Tuchowska – Finalistka I Olimpiady Wiedzy o Finansach
 3. Julia Sus – Finalistka LI Olimpiady Biologicznej
 4. Karolina Goj – Finalistka XLV Olimpiady Języka Niemieckiego
 5. Daniela Augustyn – Finalistka XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej
 6. Filip Maziarka – Finalista LXXIII Olimpiady Matematycznej
 7. Kacper Jachym – Finalista LXXIII Olimpiady Matematycznej
 8. Jakub Trela –  Finalista  XXIX Olimpiady Informatycznej
 9. Franciszek Garbień – Finalista 63 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 10. Wojciech Kania – Finalista LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2022/2023 ( 19 olimpijczyków w 13 olimpiadach, 20 sukcesów)

 1. Jacek Markiewicz – Laureat XXX Olimpiady Informatycznej
 2. Filip Maziarka – Laureat LXXIV Olimpiady Matematycznej
 3. Karol Bielaszka – Laureat XXX Olimpiady Informatycznej
 4. Wojciech Kania – Laureat XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej
 5. Patryk Rosół – Laureat LXXIV Olimpiady Matematycznej
  brązowy medal na 9 Irańskiej Olimpiadzie Matematycznej
  – 15 miejsce na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej ISTA w Austrii
  – powołany na olimpiadę międzynarodową
 6. Maksymilian Siemek – Finalista I Olimpiady Retorycznej
 7. Sebastian Dzierżanowski – Finalista VI Olimpiady Języka Hiszpańskiego
 8. Natalia Janik – Finalistka LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 9. Tomasz Gurda – Finalista XXI Olimpiady Znajomości Afryki
 10. Kamil Pytel – Finalista XLIX Olimpiady Geograficznej
 11. Karolina Zając – Finalistka I Olimpiady Retorycznej
 12. Jakub Trela – Finalista z wyr. XXX Olimpiady Informatycznej,
  Finalista 72 Olimpiady Fizycznej
 13. Patryk Ledziński – Finalista I Olimpiady Retorycznej
 14. Kacper Gawron – Laureat LII Olimpiady Biologicznej
 15. Wiktor Wybraniec – Finalista I Olimpiady Retorycznej
 16. Szymon Kuś – Finalista LII Olimpiady Biologicznej
 17. Karolina Goj – Laureatka 1 miejsca XLVI Olimpiady Języka Niemieckiego
 18. Wojciech Glazer – Laureat 49 Olimpiady Historycznej
 19. Magdalena Ciochoń – Finalistka XXV Olimpiady Wiedzy o Prawie

Leave a Reply