TERMINARZ  –  II OKRES NAUKI           ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA TERMIN
             1. Ferie zimowe 25.01. 2020 r. – 09.02. 2020 r.

(sobota – niedziela)

             2. Ostateczny termin składania deklaracji przez maturzystów 7 lutego 2020 r. (piątek)

 

             3. Rozpoczęcie II okresu nauki 10.02.2020 r. (poniedziałek)

 

             4. Apel podsumowujący I okres nauki 17.02.2020 r. (poniedziałek)

 

             5. Próbny egzamin maturalny 2 – 6  marca 2020 r.

(poniedziałek – piątek)

godz. 13.00

             6. Zebranie dla Rodziców uczniów klas I, II i III 19 marca 2020 r. (czwartek);

godz. 17.00 i 18.00

 

             7. Rekolekcje Wielkopostne 23.03. – 25.03. 2020 r.

(poniedziałek – środa)

             8. Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

(czwartek – wtorek)

 

             9. Klasyfikacja i zatwierdzenie klasyfikacji klas III.

Wytypowanie 3 najlepszych absolwentów III LO.

Posiedzenie PKE w pełnym składzie w sprawie egzaminu maturalnego.

 

20.04.2020 r(poniedziałek);

godz.16.20

 

         10. Uroczyste zakończenie nauki przez uczniów klas trzecich 24.04.2020 r. (piątek)

 

         11. Akademia 3-go Maja 30.04.2020 r. (czwartek)

 

         12. Egzamin maturalny pisemny

 

Egzamin maturalny ustny:

·         języki obce nowożytne

 

·         język polski

  04.05. – 21.05. 2020 r.

 

 

 04.05. –  22.05. 2019 r.

 

 07.05. –  22.05.2019 r.

 

         13. Zebrania dla Rodziców uczniów klas I i II 21.05.2020 r.  (czwartek)

godz. 17.00 i 18.00

         14. Dzień Otwarty Szkoły 27.05.2020 r. (środa);

godz. 10.00 – 14.00

         15. Dzień Sportu pomiędzy 1 a 10 czerwca 2020 r.
         16. Posiedzenie komisji ds. opracowania projektu (w konsultacji z rodzicami) rocznego planu pracy wychowawczo – profilaktycznej szkoły  czerwiec 2020 r.
         17. Klasyfikacja i zatwierdzenie klasyfikacji klas pierwszych i drugich 22. 06. 2020 r. (poniedziałek);

godz. 14.00

 

         18. Badanie wyników nauczania w klasach I i II

 

22 – 25 czerwca 2020 r.

poniedziałek : historia

wtorek: matematyka

środa: WF/EdB

czwartek: WF/EdB

         19. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26.06.2020 r. (piątek)

godz. 9.15 (msza św. w Katedrze

o godz. 8.00)

         20. Ferie letnie 27.06.2020 – 31.08.2020

(sobota – poniedziałek)

         21. Rozdanie  świadectw dojrzałości i aneksów

 

03.07. 2020 r. (piątek)
         22. Egzaminy poprawkowe ostatni tydzień sierpnia 2020 r.

 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych przygotowywanych przez poszczególne klasy

Rok szkolny 2019/2020

Lp.    Nazwa imprezy Termin Klasa Odpowiedzialny

 

1. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 02.09.2019

(poniedziałek)

 

Dyrektor Szkoły
2. „Turniej klas pierwszych” 18.09.2019

(środa)

II B

II C

p. D. Jurasz

p. J. Maślanka

3. Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2019 (poniedziałek) II G p. M. Łabuz
4. Święto Niepodległości 11 Listopada 08.11.2019

(piątek)

II F p. Ł. Jewuła
5. Święto Patrona Szkoły 20.12.2019

(piątek)

II E p. A. Lasko
6. Rocznica Konstytucji 3 Maja – akademia 30.04.2020

(czwartek)

II H p. M. Woziwoda
7. Uroczyste zakończenie nauki przez uczniów  klas trzecich 24.04.2020

(piątek)

Samorząd Szkolny p. K. Płonka
8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I i II 26.06.2020

(piątek)

II A p. F. Chwistek

           

  Imprezy profilaktyczne

9. Światowy Dzień Bez Papierosa listopad

2019

Koło Psychologów p. D. Korus
10. Światowy Dzień Walki z AIDS i Narkomanią grudzień

2019

II C p. J. Maślanka
11. „Bezpieczne wakacje – bez nałogów”

 

czerwiec

2020

II D p. K. Płonka
          

            Inne imprezy

 

Dzień Otwarty Szkoły – tematyczny wystrój korytarzy szkoły

 

 27 maja 2020

(środa)

(godz. 10.00 – 14.00)

II B p. D. Jurasz

Imprezy organizowane przez Rodziców

   

Studniówki klas III

 

15 lutego 2020 r.

(Bristol)

22 lutego 2020 r.

(Wola Rzędzińska)

 

III  A, B, C, F

 

III  D, E, G, H

 

 

Rodzice uczniów klas III