.

TERMINARZ  I OKRESU NAUKI      –      ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.CZYNNOŚCI DO WYKONANIATERMIN
    1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

·         sala gimnastyczna: klasy pierwsze

·         wyznaczone sale lekcyjne: klasy drugie, trzecie i czwarte

01.09.2022 r. (czwartek)

rozpoczęcie uroczystości:

godz. 9.15

 

    2.Zebranie organizacyjne dla Rodziców uczniów klas I, II, III i IV

 

08.09.2022 r. (czwartek):

godz. 17.00:

kl. I (spotkanie z p. Dyrektorem w sali gimnastycznej; następnie       z Wychowawcami)

godz. 17.00:

kl. III,  kl. IV

godz.  18.00:

kl. II

    3.Zebranie prezydium Rady Rodziców (tzw. „trójek klasowych”)15.09. 2022 r. (czwartek)

godz. 17.00

    4.Turniej klas pierwszych; spotkanie integracyjne

/ hala sportowa przy ul. Gumniskiej/

 

XI Piknik Przyjaciół III LO

28. 09. 2022 r. (środa)

 godz. 8. 00

 

godz. 12.00

 

    5.Próbne egzaminy maturalne z OKE (poziom podstawowy)

 

28 – 30.09. 2022 r.

(środa – piątek)

    6.Małopolska Noc Naukowców30.09. 2022 r. (piątek)
    7.Złożenie deklaracji do egzaminu maturalnegopierwszy termin

do 30 września 2022 r. (piątek)

    8.Złożenie zaświadczeń o dysfunkcji przez maturzystów:

·         chory lub niesprawny czasowo,

·         posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się (w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)

do 30.09.2022  r. (piątek)
    9.Dzień Edukacji Narodowej – akademia

 

O godz. 9.00 w sali gimnastycznej odbędzie się

uroczysta akademia (TYLKO 1 TURA!)

w której wezmą udział wszyscy uczniowie klas pierwszych

oraz jednoosobowe delegacje

z wszystkich klas drugich, trzecich i czwartych.

Pozostali uczniowie klas II – IV w tym czasie

będą przebywać w wyznaczonych salach lekcyjnych

i uczestniczyć w uroczystości poprzez transmisję online

 

14.10.2022 r. (piątek)

 

godz. 9.00

 

 

 

 

 

 

10.Zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II, III i IV

 

27.10.2022 r. (czwartek)

godz. 17.00: klasy I i II

godz. 18.00: klasy III i IV

11.Święto Niepodległości – akademia

 

10.11.2022 r. (czwartek)
12.Próbne egzaminy maturalne z CKE12 – 22 grudnia 2022 r.
13.Zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II, III i IV08.12.2022 r. (czwartek)

godz. 17.00: klasy III i IV

godz. 18.00: klasy I i II

14.Święto Patrona Szkoły – Poranek Mickiewiczowski22.12.2022 r. (czwartek)

 

15.Zimowa przerwa świąteczna23.12.2022 r. – 30.12.2022 r.

(piątek – piątek)

16.Klasyfikacja za I okres nauki (klasy pierwsze, drugie, trzecie i czwarte) i zatwierdzenie klasyfikacji25.01.2023 (środa)

godz. 16.20

17.Zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II, III i IV26.01.2023 r. (czwartek)

godz. 17.00: klasy I i II

godz. 18.00: klasy III i IV

18.Zakończenie pierwszego okresu nauki.27.01.2023 r. (piątek)
19.Ferie zimowe28.01. 2023 – 12.02. 2022

(sobota – niedziela)

20.Rozpoczęcie II okresu nauki13.02.2022 r. (poniedziałek)

DNI WOLNE USTAWOWO:

  • 1 listopada 2022 r. (wtorek) – uroczystość Wszystkich Świętych
  • 11 listopada 2022 r. (piątek) – Święto 11 Listopada
  • 6 stycznia 2022 r. (piątek) – Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

  • 14 października 2022 r. (piątek) – Święto KEN

 

DZIEŃ  WOLNY  OD  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH:

  • 31 października 2022 r. (poniedziałek) – dzień przed uroczystością Wszystkich Świętych

 

—————————————————————————————————————————————————————————————

Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych przygotowywanych przez poszczególne klasy

oraz uczniów z kół zainteresowań i organizacji młodzieżowych

Lp.   Nazwa imprezyTerminKlasaOdpowiedzialny

 

1.Inauguracja roku szkolnego 2022/202301.09.2022

(czwartek)

 

Dyrektor Szkoły
2.„Turniej klas pierwszych”28.09 2022

(środa)

II G

 

p. N. Woźniak

 

3.Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2022 (piątek)III Gp. M. Widomska
4.Święto Niepodległości 11 Listopada10.11.2022

(czwartek)

III Ap. F. Chwistek
5.Święto Patrona Szkoły22.12.2022

(czwartek)

III Cp. S. Kurzawska
6.Rocznica Konstytucji 3 Maja – akademia27.04.2023

(czwartek)

III Dp. A. Czarnik
7.Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych28.04.2023

(piątek)

Samorząd Szkolnyp. K. Płonka
8.Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I, II i III23.06.2023

(piątek)

III Fp. M. Olszewski
             

            Imprezy profilaktyczne

 

9.Światowy Dzień Bez Papierosa

 

listopad

2022

Koło Psychologówp. D. Drąg

 

10.Światowy Dzień Walki z AIDS

i Narkomanią

grudzień

2022

III Bp. K. Wańczyk
11.Dzień Walki z Rakiemluty

2023

Koło PCKp. A. Kowal
12.„Bezpieczne wakacje – bez nałogów”

 

czerwiec

2023

III Ep. T. Sobczak
          

Inne imprezy

 

13.Miejskie Targi Edukacyjne kwiecień 2023 Komisja ds. Promocji Szkoły
14.Dzień Otwarty Szkoły – tematyczny wystrój korytarzy szkoły30 maja 2023

(wtorek)

(godz. 10.00 – 14.00)

Samorząd SzkolnyKomisja ds. Promocji Szkoły

 

Skip to content