TERMINARZ  I OKRES NAUKI           ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA TERMIN
    1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 02.09.2019 r. (poniedziałek)

godz. 9.15

    2. Zebranie organizacyjne dla Rodziców uczniów klas I, II  i III 05.09.2019 r. (czwartek);

·         godz. 17.00

(kl. I po SP i kl. III)

·         godz.  18.00

(kl. I po G i kl. II)

    3. Zebranie prezydium Rady Rodziców (tzw. „trójek klasowych”) 12.09. 2019 r. (czwartek)

godz. 18.00

    4. Turniej klas pierwszych; spotkanie integracyjne

 VIII Piknik Przyjaciół III LO

18.09. 2019 r. (środa);

godz. 12.00

    5. Małopolska Noc Naukowców 27.09. 2019 r. (piątek)

17.00 – 21.00

    6. Złożenie deklaracji do egzaminu maturalnego pierwszy termin

do 30 września 2019 r. (poniedziałek)

    7. Złożenie zaświadczeń o dysfunkcji przez maturzystów:

·         chory lub niesprawny czasowo,

·         posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się (w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)

do 30.09.2019  r. (poniedziałek)

 

    8. Dzień Edukacji Narodowej – akademia:

 

Ślubowanie klas pierwszych po szk. podstawowej;  udział klas drugich

 

Ślubowanie klas pierwszych po gimnazjum;

udział klas trzecich

14.10.2019 r. (poniedziałek)

 

godz. 9.00

 

 

godz. 11.00

 

    9. Zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II i III

 

24.10.2019 r. (czwartek)

godz. 17.00 i 18.00

10. Targi edukacyjne TETRIX listopad 2019 r.
11. Święto Niepodległości – akademia

 

08.11.2019 r. (piątek)
12. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

NABÓJ Junior

22.11.2019 r. (piątek)
13. Próbne egzaminy maturalne listopad 2019,

marzec 2020 r.

14. Zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II  i III 12.12.2019 r. (czwartek);

godz. 17.00 i 18.00

15. Święto Patrona Szkoły – Poranek Mickiewiczowski 20.12.2019 r. (piątek)
16. Zimowa przerwa świąteczna 21.12.2019 r. – 31.12.2019 r. (sobota – wtorek)
17. Etap okręgowy Olimpiady Matematycznej Juniorów 11 stycznia 2020 r.

(sobota)

18. Klasyfikacja za I okres nauki (klasy pierwsze, drugie

i trzecie) i zatwierdzenie klasyfikacji

22.01. 2020 r. (środa)

godz. 15.00

19. Zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II  i III 23.01.2020 r. (czwartek);

godz. 17.00 i 18.00

20. Zakończenie pierwszego okresu nauki 24.01.2020  r. (piątek)
21. Ferie zimowe 25.01. 2020 r. – 09.02. 2020 r.

(sobota – niedziela)

22. Ostateczny termin składania deklaracji przez maturzystów 7 lutego 2020 r. (piątek)

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych przygotowywanych przez poszczególne klasy

Rok szkolny 2019/2020

Lp.    Nazwa imprezy Termin Klasa Odpowiedzialny

 

1. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 02.09.2019

(poniedziałek)

 

Dyrektor Szkoły
2. „Turniej klas pierwszych” 18.09.2019

(środa)

II B

II C

p. D. Jurasz

p. J. Maślanka

3. Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2019 (poniedziałek) II G p. M. Łabuz
4. Święto Niepodległości 11 Listopada 08.11.2019

(piątek)

II F p. Ł. Jewuła
5. Święto Patrona Szkoły 20.12.2019

(piątek)

II E p. A. Lasko
6. Rocznica Konstytucji 3 Maja – akademia 30.04.2020

(czwartek)

II H p. M. Woziwoda
7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich 24.04.2020

(piątek)

Samorząd Szkolny p. K. Płonka
8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I i II 26.06.2020

(piątek)

II A p. F. Chwistek

             Imprezy profilaktyczne

9. Światowy Dzień Bez Papierosa listopad

2019

Koło Psychologów p. D. Korus
10. Światowy Dzień Walki z AIDS i Narkomanią grudzień

2019

II C p. J. Maślanka
11. „Bezpieczne wakacje – bez nałogów”

 

czerwiec

2019

II D p. K. Płonka
          

            Inne imprezy

 

12.

 

Miejskie Targi Edukacyjne

 

kwiecień 2020

  Komisja ds. Promocji Szkoły
 

13.

 

Dzień Otwarty Szkoły – tematyczny wystrój korytarzy szkoły

 

 27 maja 2020

(środa)

(godz. 10.00 – 14.00)

II B p. D. Jurasz

Imprezy organizowane przez Rodziców

   

Studniówki klas III

 

15 lutego 2020 r.

(Bristol)

22 lutego 2020 r.

(Wola Rzędzińska)

 

III

 

III

 

 

Rodzice uczniów klas III