SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW ORAZ PROGRAMÓW

OBOWIĄZUJĄCY

W (4 – LETNIM) III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W TARNOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 Klasy  pierwsze, drugie i trzecie (NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

NAZWA PROGRAMU

1.RELIGIAIII LO /20sp/1

 

 

 

 

 

 

·         Program nr AZ-3-01/18. Tytuł programu: „Z Bogiem w dorosłe życie”

(podręcznik dla klas pierwszych: „W poszukiwaniu wolności. Religia. Podręcznik dla klasy I szkoły ponadpodstawowej”)

(podręcznik dla klas drugich: „W poszukiwaniu dojrzałej wiary”. Religia. Podręcznik dla klasy II szkoły ponadpodstawowej”)

(podręcznik dla klas trzecich: „Świadczę o Jezusie w świecie”

2.J. POLSKI

 

III LO/19sp/2

 

·         „Przeszłość i dziś”

        Program nauczania języka polskiego w czteroletnim

        liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum.  

        Zakres podstawowy i rozszerzony.

(podręcznik dla klas pierwszych: „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.” Klasa 1, cz. 1. i 2.)

(podręcznik dla klas drugich: „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.” Klasa 2, cz. 1. i 2.)

(podręcznik dla klas trzecich: „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.” Klasa 3, cz. 1.)

3. J. ANGIELSKIIII LO/19sp/3a

 

 

III LO/19sp/3b

·         Program nauczania języka angielskiego. Kompetentny nauczyciel kształtuje kompetencje kluczowe. Poziom „podstawowy – III.1.P” (B1+/B 2).

·         Program nauczania języka angielskiego. Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka angielskiego. Poziom „rozszerzony – III.1.R” (B 2+/ C 1).

4.J. NIEMIECKI

 

III LO/19sp/4a

 

 

 

III LO/19sp/4b

 

·         Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum Poziom „podstawowy”: nauczany od początku od klasy I szkoły ponadpodstawowej (wariant III.2.0).

·         Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum Poziom „rozszerzony”: kontynuacja nauki języka obcego nauczanego jako drugi w szkole podstawowej w klasach VII – VIII (wariant III.2.).

(podręczniki: Effekt 1,  Effekt 2 oraz Effekt 3)

5.J.FRANCUSKI

 

III LO/19sp/5

 

·         Program nauczania języka francuskiego “C’est parti!” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

(podręcznik: “C’est parti!”cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

6.J. HISZPAŃSKI

 

III LO/19sp/6

 

·         Program nauczania języka  hiszpańskiego “DESCUBRE” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

(podręcznik: „Descubre. Curso de Español” cz. 1., cz. 2., cz. .3.)

7.J. ROSYJSKIIII LO/19sp/7a

 

 

 

III LO/19sp/7b

 

·         Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego

w liceum ogólnokształcącym i technikum Poziom „podstawowy”: nauczany od początku od klasy I szkoły ponadpodstawowej (wariant III.2.0).

·         Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego

w liceum ogólnokształcącym i technikum Poziom „rozszerzony”: kontynuacja nauki języka obcego nauczanego jako drugi w szkole podstawowej w klasach VII – VIII (wariant III.2.).

(podręcznik: “Wot i My po –  nowomu1”/„Воt и мы по-ноʙому”

cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

8.HISTORIA

 

III LO/19 sp/8a

 

 

 

III LO/19 sp/8b

 

 

·         „Poznać przeszłość”

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 (podręcznik: „Poznać przeszłość” cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

·         „Zrozumieć przeszłość”

Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

(podręcznik: „Zrozumieć przeszłość” cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

10.GEOGRAFIAIII LO/19sp/10a

 

 

 

III LO/19sp/10b

 

 

·         Oblicza geografii”.

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym.

(podręcznik: „Oblicza geografii”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy; cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

·         Oblicza geografii”.

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym.

(podręcznik: „Oblicza geografii”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony; cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

11.BIOLOGIA

 

III LO/19sp/11a

 

 

III LO/19sp/11b

 

·         Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy.

·         Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

              Zakres rozszerzony.

  (podręcznik: „Biologia na czasie” cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

12.CHEMIA

 

III LO/19sp/12a

 

III LO/19sp/12b

 

·         Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikumTo jest chemia.

·         Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikumTo jest chemia.

 (podręcznik: „ To jest chemia” Chemia ogólna i nieorganiczna cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

(podręcznik: „ To jest chemia” Chemia organiczna cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

13.FIZYKAIII LO/19sp/13a

 

III LO/19sp/13

·         Fizyka. Program nauczania. Zakres podstawowy.

 Klasa pierwsza.

·         Fizyka.  Program nauczania. Zakres rozszerzony.

 Klasa pierwsza.

 (podręcznik: „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum”

cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

14.MATEMATYKAIII LO/19sp/14a

 

 

III LO/19sp/14b

 

 

·         Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach.

Zakres podstawowy.

·         Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach.

Zakres rozszerzony.

(podręcznik i zbiór zadań: „Matematyka do liceów i techników”)

15.INFORMATYKA

 

III LO/19sp/15a

 

 

 

 

III LO/19sp/15b

 

 

 

·         Informatyka. Zakres podstawowy. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).

(podręcznik: „Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.” Zakres podstawowy cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

 

·         Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Informatyka na czasie. Zakres rozszerzony.

(podręcznik: „Informatyka. Podręcznik dla szkół

   ponadpodstawowych.” Zakres rozszerzony cz. 1., cz. 2.)

16.WYCHOWANIE

FIZYCZNE

 

III LO/19sp/29

 

 

 

PRZEDMIOTY obowiązkowe NAUCZANE W KLASIE I

 

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

NAZWA PROGRAMU

17.EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWAIII LO/19sp/17

 

·         „Edukacja dla bezpieczeństwa”

             Zakres podstawowy.

  (podręcznik: „„Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej”)

18.FILOZOFIA

 

III LO/19sp/18

 

Elementy filozofii. Program nauczania elementów filozofii przygotowany  w oparciu o „Pochwała ciekawości. Program do edukacji filozoficznej w liceum, liceum profilowanym, technikum” (autor: Jacek Wojtysiak).

(podręcznik:Spotkanie z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”)

19.MUZYKA

 

III LO/19sp/19

 

MUZYKA. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).

(podręcznik: „Muzyka”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej”

 

20.PLASTYKA

 

III LO/19sp/20

 

„Spotkania ze sztuką”. Program nauczania przedmiotu plastyka dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.

(podręcznik:Spotkania ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.”)

 

PRZEDMIOT obowiązkowy NAUCZANY W KLASIE I i II

 

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

NAZWA PROGRAMU

1. WOSIII LO/19sp/9a

 

 

 

III LO/19sp/9b

 

 

 

 

·          „W centrum uwagi”

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

·         „W centrum uwagi”

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum; zakres rozszerzony ze zintegrowanymi treściami z zakresu podstawowego.

 (podręcznik: „W centrum uwagi” cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

 

PRZEDMIOT obowiązkowy NAUCZANY W KLASIE II i III

 

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

NAZWA PROGRAMU

1.PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIIII LO/19sp/21

 

·         Program przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla 4-letniego LO do realizacji w latach 2019/2023 w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

 

 

 

SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW ORAZ PROGRAMÓW

OBOWIĄZUJĄCY

W (3 – LETNIM) III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W TARNOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 Klasy  trzecie (NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM)

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

PODRĘCZNIK

1.RELIGIAIII LO/14/1c·         „Świadczę o Jezusie w rodzinie”
2.J. POLSKI

 

III LO/12/2a

III LO/12/2b

·         „Przeszłość to dziś”

·         „Ponad słowami”

3. J. ANGIELSKIIII LO/12/3Zgodnie z ustaloną we wrześniu 2021 listą (załącznik)

 

4.J. NIEMIECKI

 

III LO/16/4d   „Motive Deutsch Neu” Część 3
5.J.FRANCUSKI

 

III LO/17/5e   “Francofolie Express 3               
6.J. HISZPAŃSKI

 

III LO/15/6b

 

   “Descubre” Curso de Español”A2/ B1
7.J. ROSYJSKIIII LO/19g/7·         „„Wot i my”3
8.HISTORIA

 

III LO/15/8d 

·      ”Zrozumieć przeszłość. Lata 1815 – 1939”

      Część 3. Zakres rozszerzony

9.MATEMATYKAIII LO/12/10a

 

III LO/12/10b

 

·         „Matematyka. Zbiór zadań” Zakres podstawowy (klasy  III – mat. podst.)

·          „Matematyka. Zbiór zadań ” Zakres rozszerzony

(klasy  III – mat. rozszerz.)

11.FIZYKA

 

III LO/12/11c·         „Z fizyką w przyszłość”. Część II. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony.
12.CHEMIA

 

III LO/12/12c·         „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna” Zakres rozszerzony”.
13.BIOLOGIA

 

III LO/12/13d   „Biologia na czasie. Część 3”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

 KARTY PRACY:      „Biologia na czasie” 

14.GEOGRAFIA

 

 

III LO/15/14d

 

 „Oblicza geografii. Cz. 3. Zakres rozszerzony

 

    

15.INFORMATYKA

 

 

 III LO/12/15c

 

   Informatyka Europejczyka”. Zakres rozszerzony. Część 2
16. WOSIII LO/12/ 16c·         „W centrum uwagi” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie do liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres rozszerzony. Cz. 2

Wydawnictwo Nowa Era

17.WYCHOWANIE DO ŻYCIA

 W RODZINIE

III LO/12/19

„Wędrując ku dorosłości”

Opracowania własne

 PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

PODRĘCZNIK

1.PRZYRODAIII LO/12/24Przyroda”. Praca zbiorowa pod redakcją M. Gawlikowskiego. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
2. 

HISTORIA

 I SPOŁECZEŃSTWO

III LO/12/21d

 

     „”Poznać przeszłość. Europa i świat”
3.EKONOMIA

W PRAKTYCE

III LO/12/23„Ekonomia  w praktyce. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
4.PODSTAWY
PROGRAMOWANIA
III LO/14/2Opracowania własne

 

5.JEZYK ŁACIŃSKI

W MEDYCYNIE

 

III LO/12/20aOpracowania własne
6.JĘZYK  ŁACIŃSKI 

W PRAWIE

III LO/12/20bOpracowania własne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content