SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA

OBOWIĄZUJĄCY

W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO

                                                                 IM. ADAMA MICKIEWICZA W TARNOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023*

*uzupełnienie ( HiT) – po 22 sierpnia 2022 r.

Klasy pierwsze, drugie, trzecie i czwarte

 

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

NAZWA PROGRAMU

1.RELIGIAIII LO /20sp/1

 

 

 

 

 

 

·         Program nr AZ-3-01/18. Tytuł programu: „Z Bogiem w dorosłe życie”

(podręcznik dla klas pierwszych: „W poszukiwaniu wolności. Religia. Podręcznik dla klasy I szkoły ponadpodstawowej”)

(podręcznik dla klas drugich: „W poszukiwaniu dojrzałej wiary”. Religia. Podręcznik dla klasy II szkoły ponadpodstawowej”)

(podręcznik dla klas trzecich: „W poszukiwaniu nadziei”. Religia. Podręcznik dla klasy II szkoły ponadpodstawowej”)

(podręcznik dla klas czwartych: „Świadczę o Jezusie w rodzinie”)

 

2.J. POLSKI

 

III LO/19sp/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         „Przeszłość i dziś”

        Program nauczania języka polskiego w czteroletnim

        liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum.  

        Zakres podstawowy i rozszerzony.

(podręcznik dla klas drugich: „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.” Klasa 2, cz. 1. i 2.)

(podręcznik dla klas trzecich: „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.” Klasa 3, cz. 1. i 2.)

(podręcznik dla klas czwartych: „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.” Klasa 4.)

 

 

III LO/22sp/2b

 

·         Oblicza epok”

Program nauczania języka polskiego. Klasy 1-4 liceum ogólnokształcącego (1-5 technikum), Zakres podstawowy i rozszerzony.

(podręcznik dla klas pierwszych:  „Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony”. NOWA EDYCJA

3. J. ANGIELSKIIII LO/19sp/3a

 

·         Program nauczania języka angielskiego. Kompetentny nauczyciel kształtuje kompetencje kluczowe. Poziom „podstawowy – III.1.P” (B1+/B 2).

 

III LO/19sp/3b·         Program nauczania języka angielskiego. Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka angielskiego. Poziom „rozszerzony – III.1.R” (B 2+/ C 1).
4.J. NIEMIECKI

 

III LO/19sp/4a

 

 

 

 

·         Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum Poziom „podstawowy”: nauczany od początku od klasy I szkoły ponadpodstawowej (wariant III.2.0).

(podręczniki: Effekt NEU 1,  Effekt 2, Effekt 3 oraz Effekt 4)

III LO/19sp/4b

 

·         Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum Poziom „rozszerzony”: kontynuacja nauki języka obcego nauczanego jako drugi w szkole podstawowej w klasach VII – VIII (wariant III.2.).

(podręczniki: Effekt 1,  Effekt 2, Effekt 3 oraz Effekt 4)

5.J.FRANCUSKI

 

III LO/19sp/5

 

·         Program nauczania języka francuskiego “C’est parti!” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

(podręcznik: “C’est parti!”cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

6.J. HISZPAŃSKI

 

III LO/19sp/6

 

·         Program nauczania języka  hiszpańskiego “DESCUBRE” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

(podręcznik: „Descubre. Curso de Español” cz.1. – cz. 4,)

7.J. ROSYJSKIIII LO/19sp/7a

 

 

 

 

·         Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego

w liceum ogólnokształcącym i technikum Poziom „podstawowy”: nauczany od początku od klasy I szkoły ponadpodstawowej (wariant III.2.0).

(podręcznik: “Wot i My po –  nowomu1”/„Воt и мы по-ноʙому”

cz. 1., cz. 2., cz. 3., cz. 4)

III LO/19sp/7b

 

·         Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego

w liceum ogólnokształcącym i technikum Poziom „rozszerzony”: kontynuacja nauki języka obcego nauczanego jako drugi w szkole podstawowej w klasach VII – VIII (wariant III.2.).

(podręcznik: “Wot i My po –  nowomu1”/„Воt и мы по-ноʙому” cz. 1., cz. 2., cz. 3., cz. 4)

8.HISTORIA

 

III LO/19 sp/8a

 

 

·         „Poznać przeszłość”

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 (podręcznik: „Poznać przeszłość” cz. 2., cz. 3., cz. 4.)

III LO/19 sp/8b·         „Zrozumieć przeszłość”

Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

(podręcznik: „Zrozumieć przeszłość”  cz. 2., cz. 3., cz. 4.)

  III LO/22 sp/8c„Poznać przeszłość”Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.          

 Podstawa programowa 2022

(podręcznik: „Poznać przeszłość 1”)

 

III LO/22 sp/8d

 

Zrozumieć przeszłość”Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

             Podstawa programowa 2022

(podręcznik: „Zrozumieć przeszłość 1”)

 

9. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆIII LO/22sp/1

 

·          
10.GEOGRAFIAIII LO/19sp/10a

 

·         Oblicza geografii”.

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym.

(podręcznik: „Oblicza geografii”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy; cz. 1.- 3.)

 

 

III LO/19sp/10b

 

·         Oblicza geografii”.

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym.

(podręcznik: „Oblicza geografii”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony; cz. 1. – 4)

11.BIOLOGIA

 

III LO/19sp/11a

 

 

 

 

 

·         Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy.

(podręcznik: „Biologia na czasie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” cz. 1.- 3.)

 

III LO/19sp/11b·         Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

              Zakres rozszerzony.

(podręcznik: „Biologia na czasie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” cz. 1. – 4.)

12.CHEMIA

 

III LO/19sp/12a

 

 

 

 

·         Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikumTo jest chemia.

(podręcznik: „ To jest chemia” Chemia ogólna i nieorganiczna, Chemia organiczna. Zakres podstawowy.  cz. 1., cz. 2.)

 

III LO/19sp/12b

 

·         Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikumTo jest chemia.

 (podręcznik: „ To jest chemia” Chemia ogólna i nieorganiczna, Chemia organiczna. Zakres rozszerzony.  cz. 1., cz. 2.)

13.FIZYKAIII LO/19sp/13a

 

 

 

·         Fizyka. Program nauczania. Zakres podstawowy.

(podręcznik: „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy)  (cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

 

III LO/19sp/13·         Fizyka.  Program nauczania. Zakres rozszerzony.

(podręcznik: „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony)  (cz. 1., cz. 2., cz. 3., cz. 4)

14.MATEMATYKAIII LO/19sp/14a

 

 

 

 

 

 

·         Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach.

Zakres podstawowy.

(podręcznik i zbiór zadań: „Matematyka”. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy”, cz. 1 – 4.)

III LO/19sp/14b

 

·         Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach.

Zakres rozszerzony.

(podręcznik i zbiór zadań: „Matematyka”. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony”, cz. 1 – 4.)

15.INFORMATYKA

 

III LO/19sp/15a

 

 

 

 

 

 

·         Informatyka. Zakres podstawowy. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).

(podręcznik: „Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.” Zakres podstawowy cz. 1., cz. 2., cz. 3.)

III LO/19sp/15b

 

·         Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Informatyka na czasie. Zakres rozszerzony.

(podręcznik: „Informatyka. Podręcznik dla szkół

·            ponadpodstawowych.” Zakres rozszerzony cz. 1., cz. 2.)

16.WYCHOWANIE

FIZYCZNE

III LO/19sp/29

 

·         Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum. (autor: Stanisław Żołyński).

 

 

PRZEDMIOTY obowiązkowe NAUCZANE W KLASIE I

 

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

NAZWA PROGRAMU

17.EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWAIII LO/19sp/17

 

·         „Edukacja dla bezpieczeństwa”

             Zakres podstawowy.

  (podręcznik: „„Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej”).

18.FILOZOFIA

 

III LO/19sp/18

 

Elementy filozofii. Program nauczania elementów filozofii przygotowany  w oparciu o „Pochwała ciekawości. Program do edukacji filozoficznej w liceum, liceum profilowanym, technikum” (autor: Jacek Wojtysiak).

(podręcznik:Spotkanie z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”)

19.MUZYKA

 

III LO/19sp/19

 

MUZYKA. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).

(podręcznik: „Muzyka”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej”

20.PLASTYKA

 

III LO/22sp/2

 

„Plastyka”. Program nauczania przedmiotu plastyka dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.

(podręcznik:Plastyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej”.)

 

PRZEDMIOT obowiązkowy NAUCZANY W KLASIE  II, III i IV

 

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

NAZWA PROGRAMU

1. WOSIII LO/19sp/9a

 

 

 

 

 

 

·          „W centrum uwagi”

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

podręcznik: „W centrum uwagi”; Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”,  cz. 2.)

 

 

III LO/19sp/9b

 

·         „W centrum uwagi”

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum; zakres rozszerzony ze zintegrowanymi treściami z zakresu podstawowego.

 (podręcznik: „W centrum uwagi”;  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, cz. 2., cz. 3., cz. 4.)

 

PRZEDMIOT obowiązkowy NAUCZANY W KLASIE II I III

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

NAZWA PROGRAMU

1.PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIIII LO/19sp/21

 

·         Program przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla 4-letniego LO do realizacji w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.

 

SUPLEMENT nr 1 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

w klasach uczących się w latach 2019 – 2023

/klasy czwarte w r. szk. 2022/2023/

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

KLASA

 

NAZWA PROGRAMU

1.ELEMENTY

LOGIKI MATEMATYCZNEJ

 

III LO/19sp/22

 

 

PIERWSZA

 

Program nauczania logiki dla klasy pierwszej

liceum ogólnokształcącego

klasa:   A
2.MATEMATYCZNE

METODY OBLICZENIOWE

W CHEMII I BIOLOGII

 

III LO/19sp/23

 

 

PIERWSZA

 

Program zajęć z matematyki:

„Matematyczne metody obliczeniowe w biologii i chemii”

klasa:   D
3. 

PROGRAMOWANIE

 

III LO/19sp/24

 

 

PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA

 

Program nauczania: Programowanie (przedmiot uzupełniający, liceum ogólnokształcące)
klasa:  E
4.ZAJĘCIA BRYDŻOWE 

III LO/19sp/25

 

 

PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA

 

Program innowacyjny nauczania brydża sportowego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym

 

 

klasa:  F
5.EKONOMIA

W PRAKTYCE

 

III LO/19sp/26

 

 

PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA

 

Program przedmiotu Ekonomia w praktyce dla 4-letniego LO do realizacji w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.
klasa:   G
6.JĘZYK ŁACIŃSKI

W

MEDYCYNIE

 

 

III LO/19sp/27

 

 

DRUGA, TRZECIA

 

Język łaciński w medycynie.

Program nauczania języka łacińskiego w szkole ponadpodstawowej. Program przeznaczony jest dla III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie do realizacji w klasach: drugiej i trzeciej o profilu biologiczno – chemicznym.

klasy:  B, C, D
7.JĘZYK ŁACIŃSKI

W

PRAWIE

III LO/19sp/28

 

DRUGA, TRZECIA

 

Język łaciński w prawie.

Program nauczania języka łacińskiego w szkole ponadpodstawowej. Program przeznaczony jest dla III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie do realizacji w klasach: drugiej i trzeciej o profilu humanistycznym.

klasa:   A

 

 SUPLEMENT nr 2 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

w klasach uczących się w latach 2020 – 2024

/klasy trzecie w r. szk. 2022/2023/

 

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

KLASA

 

NAZWA PROGRAMU

1. 

PROGRAMOWANIE

 

III LO/19sp/24

 

 

PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA

 

Program nauczania: Programowanie (przedmiot uzupełniający, liceum ogólnokształcące)
klasa:  E
2.ZAJĘCIA BRYDŻOWE 

III LO/19sp/25

 

 

PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA

 

Program innowacyjny nauczania brydża sportowego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym

 

 

klasa:  F
3.EKONOMIA

W PRAKTYCE

 

III LO/19sp/26

 

 

PIERWSZA,  DRUGA, TRZECIA

 

Program przedmiotu Ekonomia w praktyce dla 4-letniego LO do realizacji w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.
klasa:   G
4.JĘZYK ŁACIŃSKI

W

MEDYCYNIE

 

 

III LO/19sp/27

 

 

DRUGA, TRZECIA

 

Język łaciński w medycynie.

Program nauczania języka łacińskiego w szkole ponadpodstawowej. Program przeznaczony jest dla III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie do realizacji w klasach: drugiej i trzeciej o profilu biologiczno – chemicznym.

klasy:  B, C, D

 

SUPLEMENT nr 3

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

w klasach uczących się w latach 2021 – 2025

/klasy drugie w r. szk. 2022/2023/

 

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

KLASA

 

NAZWA PROGRAMU

1. ZAJĘCIA SZACHOWE 

III LO/21sp/1

 

PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA

 

Innowacyjny program nauczania szachów  liceum ogólnokształcącym (czteroletnim).

 

klasa:  E
2.ZAJĘCIA BRYDŻOWE 

III LO/19sp/25

 

 

PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA

 

Program innowacyjny nauczania brydża sportowego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym

 

 

klasa:  F
3.EKONOMIA

W PRAKTYCE

 

III LO/19sp/26

 

 

 DRUGA, TRZECIA

 

Program przedmiotu Ekonomia w praktyce dla 4-letniego LO do realizacji w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.
klasa:   G
4.JĘZYK ŁACIŃSKI

W

MEDYCYNIE

 

 

III LO/19sp/27

 

 

DRUGA, TRZECIA

 

Język łaciński w medycynie.

Program nauczania języka łacińskiego w szkole ponadpodstawowej. Program przeznaczony jest dla III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie do realizacji w klasach: drugiej i trzeciej o profilu biologiczno – chemicznym.

klasy:  B, C, D

 

SUPLEMENT nr 4

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

w klasach uczących się w latach 2022 – 2026

/klasy pierwsze w r. szk. 2022/2023/

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

KLASA

 

NAZWA PROGRAMU

1. ZAJĘCIA SZACHOWE 

III LO/21sp/30

 

PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA

 

Innowacyjny program nauczania szachów  liceum ogólnokształcącym (czteroletnim).

 

klasa:  E
2.ZAJĘCIA BRYDŻOWE 

III LO/19sp/25

 

 

PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA

 

Program innowacyjny nauczania brydża sportowego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym

 

 

klasa:  F
3.EKONOMIA

W PRAKTYCE

 

III LO/19sp/26

 

 

 DRUGA, TRZECIA

 

Program przedmiotu Ekonomia w praktyce dla 4-letniego LO do realizacji w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.
klasa:   G
4.JĘZYK ŁACIŃSKI

W

MEDYCYNIE

 

 

III LO/19sp/27

 

 

DRUGA, TRZECIA

 

Język łaciński w medycynie.

Program nauczania języka łacińskiego w szkole ponadpodstawowej. Program przeznaczony jest dla III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie do realizacji w klasach: drugiej i trzeciej o profilu biologiczno – chemicznym.

klasy:  C, D
5.HISTORIA SZTUKIIII LO/22sp/3DRUGA, TRZECIA, CZWARTA 
klasa:   A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content