Szanowni nauczyciele matematyki, drodzy uczniowie szkół podstawowych,

rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu matematycznego „Nie Tylko dla Orłów” organizowanego przez III LO w Tarnowie dla uczniów szkół podstawowych.

I etap konkursu w bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w roku ubiegłym, zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych (czyli szkołach podstawowych uczestników).

————————————————————————–

TERMINARZ KONKURSU „NIE TYLKO DLA ORŁÓW”

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ SZKÓŁ od 15 listopada 2023 r. –  08 grudnia 2023r.

zgłoszenie na adres: m.godek@iii-lo.tarnow.pl   (Temat e-maila „NIE TYLKO DLA ORŁÓW”)

 

ETAP I (odbywa się w szkole macierzystej uczestnika i jest koordynowany przez dyrektorów i/lub wyznaczonych nauczycieli tych szkół): 15 grudnia 2023 r. (w godz. 12.00 -15.00; czas trwania konkursu 45 minut )

  • PRZESYŁANIE WYNIKÓW I ETAPU do 22 grudnia 2023 r.
  • PRZESŁANIE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU  do 8 stycznia 2024 r.

ETAP II (międzyszkolny}: 22 marca 2024 r. godz.15.00 (budynek III LO)

  • OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 10 kwietnia 2024 r. (strona internetowa III LO)
  • ZAKOŃCZENIE KONKURSU i WRĘCZENIE NAGRÓD: 26 kwietnia 2024 r.
    ————————————————————————–

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i zakresem wymaganej wiedzy i umiejętności.

Prezentujemy druk zgody rodziców, który każdy uczestnik Konkursu powinien dostarczyć do III LO przed II etapem Konkursu.

W   razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (tel. 506250522)

 

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów

Organizatorzy

mgr Barbara Miś, mgr Natasza Woźniak, mgr Małgorzata Godek