Szanowni nauczyciele matematyki, drodzy uczniowie szkół podstawowych,

rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu matematycznego „Nie Tylko dla Orłów” organizowanego przez III LO w Tarnowie dla uczniów szkół podstawowych.

I etap konkursu w bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w roku ubiegłym, zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych (czyli szkołach podstawowych uczestników).

————————————————————————–

TERMINARZ KONKURSU „NIE TYLKO DLA ORŁÓW”

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ SZKÓŁ od 14 listopada 2022 r. –  27 listopada 2022r.

zgłoszenie na adres: b.mis@iii-lo.tarnow.pl   (Temat e-maila „NIE TYLKO DLA ORŁÓW”)

 

ETAP I (odbywa się w szkole macierzystej uczestnika i jest koordynowany przez dyrektorów i/lub wyznaczonych nauczycieli tych szkół): 2 grudnia 2022 r. (w godz. 12.00 -15.00; czas trwania konkursu 45 minut )

  • PRZESYŁANIE WYNIKÓW I ETAPU do 9 grudnia 2022 r.
  • PRZESŁANIE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU  do 7 stycznia 2023 r.

ETAP II (międzyszkolny}: 17 marca 2023 r. godz.15.00 (budynek III LO)

  • OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 7 kwietnia 2023 r. (strona internetowa III LO)
  • ZAKOŃCZENIE KONKURSU i WRĘCZENIE NAGRÓD: 21 kwietnia 2023 r.
    ————————————————————————–

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i zakresem wymaganej wiedzy i umiejętności.

Prezentujemy druk zgody rodziców, który każdy uczestnik Konkursu powinien dostarczyć do III LO przed II etapem Konkursu.

W   razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (tel. 606 949 739)

 

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów

Organizatorzy

mgr Barbara Miś, mgr Natasza Woźniak

 

WAŻNE!
Na stronie kuratorium kuratorium.krakow.pl w Panelu dyrektora pojawiły się ankiety dotyczące udziału uczniów w konkursach.

Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych mogą do 14 października:
zaznaczyć, czy rekomendują udział swoich uczniów w tym konkursie, jeżeli jest wymieniony w formularzu;
– jeżeli nazwy konkursu nie ma, wpisać ją do drugiego formularza, zaznaczając udział swoich uczniów;

Zgłoszenia Państwa Dyrektorów będą jednym z czynników decydujących o umieszczeniu konkursu na liście konkursów wpisywanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i punktowanych przy rekrutacji do szkoły średniej!

Skip to content