We wrześniu 2020 r.  III LO w Tarnowie planuje utworzyć następujące oddziały klas pierwszych:

 1. klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna 
  – rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka;
  – uzupełnienie: j. łaciński w medycynie;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia;
 2. klasa biologiczno-chemiczna z językiem angielskim
  – rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski;
  – uzupełnienie: j. łaciński w medycynie;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia;
 3. klasa matematyczno-fizyczna z językiem angielskim 
  – rozszerzenia: matematyka, fizyka, język angielski;
  – uzupełnienie: programowanie;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski;
 4. klasa matematyczno-geograficzna z językiem angielskim
  – rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski;
  – uzupełnienie: ekonomia w praktyce;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski;
 5. klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna
  – rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka;
  uzupełnienie: zajęcia brydżowe;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka;
 6. klasa humanistyczna (ten oddział zostanie uruchomiony pod warunkiem odpowiedniej ilości chętnych spełniających wymagania ilościowe i punktowe)
  – rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie;
  – uzupełnienie: język łaciński w terminologii prawniczej;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • Liczebność oddziałów klas pierwszych zaplanowana jest na  32 uczniów.
 • Wymagana minimalna liczba punktów przy przyjęciu kandydata do III LO – 130 punktów.
 • Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie                                     zaawansowania. Każda z grup ma tę samą liczbę godzin. Dla uczniów zainteresowanych językiem                                 niemieckim proponujemy dodatkowo uczestnictwo w nieodpłatnych zajęciach programu Goethe Zerifikat.