DRODZY NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu języka angielskiego „Improve Your English” organizowanego przez III LO w Tarnowie dla uczniów szkół podstawowych. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ trwa  do 20 listopada 2023 r. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na wypełnionym druku na adres improveyourenglish@iii-lo.tarnow.pl

TERMINARZ KONKURSU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ETAP I SZKOLNY (organizowany w szkole uczestnika przez Dyrektora lub nauczyciela koordynującego) 24 listopada 2023. Arkusz konkursowy wysłany zostanie 3 dni wcześniej drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu.

PRZESYŁANIE PRZEZ SZKOŁY PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU ( 70% max liczby punktów) do 15 grudnia 2023.

ETAP II MIĘDZYSZKOLNY: 15 marca 2024 (budynek III LO)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW do 8 kwietnia 2024 (strona internetowa III LO).

ZAKOŃCZENIE KONKURSU i WRĘCZENIE NAGRÓD: 26 kwietnia 2024 (godzina zostanie podana przy ogłoszeniu wyników)

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.
Tu jest Zgłoszenie i Deklaracja

Koordynatorzy konkursu
mgr Edyta Nowak i mgr Halina Wrońska