III Liceum Ogólnokształcące, od września 2019 realizuje program Małopolska Chmura Edukacyjna – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

W roku szkolnym 2019/2020 w programie RPMP.10.01.04-12-0224/19 uczestniczyły klasy 1B – biologia, 1C – chemia, 1E – fizyka.

  • Zajęcia online z biologii były realizowane na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
  • Zajęcia online z chemii były realizowane na PWSZ w Tarnowie.
  • Zajęcia on-line z fizyki były realizowane na AGH w Krakowie.

=============================================================================================

III Liceum Ogólnokształcące, od września 2020 r. po raz kolejny realizuje zajęcia online w ramach programu Małopolska Chmura Edukacyjna, będą to zajęcia z biologii, fizyki i chemii, dedykowane dla uczniów klas pierwszych.

Regulamin MCHE 2020-2021 i Formularz Zgłoszenia 

zał.2 Oświadczenie Uczestnika Projektu

zał.3 Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie

Lista uczniów zakwalifikowanych MCHE 2020-2021

Skip to content