LISTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA PCK PRZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Klasa Ib

Aleksandra Moździerz

Klaudia Kapustka

Aleksandra Zyguła

Paulina Lechowicz

Aleksandra Kawa

 

Klasa Ic

       Kinga Kudroń

 

Klasa Id

       Monika Kwiek

Gabriela Moździerz

Mirosława Góral

Aleksandra Kotapka

Karolina Tomasiewicz

Izabella Cząstka

 

Klasa IIc

Jagoda Sarad

Agnieszka Kocoł

Agnieszka Jarosz

Edyta Piotrowska

Agnieszka Partyka

Natalia Trędota

Oliwia Mnich

 

Klasa IIh

Dominika Dębska

 

Klasa IIIb

Pasternak Daria

Kudroń Grzegorz

Kawa Karolina

Szwed Małgorzata

Żurowska Olga

Sobarnia Laura

Baczyńska Małgorzata

Gurgul Katarzyna

Iwan Mateusz

Kinzerska Irena

Kogut Magdalena

Skubisz Aleksandra

Matzner Magdalena

Jaglarz Karolina

Zach Małgorzata

Chlipała Monika

Bień Magdalena

Foszcz Aleksandra

Lalewicz Jowita

Niziołek Aleksandra

Ochońska Izabela

 

 

Klasa IIIc

Koczwara Kinga

Michalik Ewa

Morawiecka Natalia

Moździerz Izabela

Garstka Katarzyna

Fortuna Milena

Świątek Magdalena

Okas Anna

Kaszubowska Eliza

Zabiega Karolina

Smoleń Ilona

 

Klasa IIIe

Kwaśniak Aurelia

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp. Zadania Formy realizacji Cele wychowawcze i kształcące Termin Odpowiedzialni
1.

Rekrutacja nowych członków

Nabór nowych członków do pracy w Szkolnym Kole PCK: Zachęcenie do działalności na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wrzesień opiekun
2. Organizacja pracy SK PCK Opracowanie planu pracy, omówienie spraw organizacyjnych Przypomnienie zasad działalności SK PCK wrzesień opiekun

członkowie

3. Aktualizacja strony internetowej SK PCK Umieszczenie aktualnych materiałów o SK PCK na stronie internetowej szkoły Propagowanie działalności SK PCK wrzesień opiekun
4. Poznanie działalności Ruch Honorowego Krwiodawstwa Współorganizowanie prelekcji na temat ruchu honorowego krwiodawstwa Propagowanie honorowego dawstwa krwi październik lub listopad opiekun

Zarząd Rejonowy PCK w Tarnowie

członkowie

5. Udział w konkursach i olimpiadzie ·         Udział w Olimpiadzie Zdrowia i Wiedzy o PCK

·         Udział w Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy PCK

·         „Majówka zdrowa i sportowa” – udział w mistrzostwach sportowo-ratowniczych

·           Udział w Otwartych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie

·         Pogłębianie wiedzy z zakresu historii i działalności PCK

·         Pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy

·         Pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy

·         Pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

styczeń – marzec

 

kwiecień

 

 

maj

 

maj

członkowie

 

członkowie

 

 

członkowie

 

 

członkowie

6. Prelekcje na temat alkoholizmu i nikotynizmu Przeprowadzenie prelekcji na temat alkoholizmu i nikotynizmu dla klas pierwszych Rozbudzenie zachowań prozdrowotnych i kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu marzec członkowie
7. Prelekcje na temat AIDS i narkomani Przeprowadzenie prelekcji na temat AIDS i narkomani dla klas pierwszych Rozbudzenie zachowań prozdrowotnych i kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu listopad członkowie
8. Akcja „Zakręcone Trzecie” Organizacja akcji zbierania nakrętek po napojach Wyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innym październik – luty opiekun

członkowie

9. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Kwesta uliczna podczas Tarnowskiego Finału WOŚP Wyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innym styczeń opiekun

członkowie

10. Kwesty na rzecz PCK Organizacja na terenie szkoły 2 kwest na rzecz PCK („Czerwonokrzyska gwiazdka” i „Wielkanoc z PCK”) Wyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innym według potrzeb opiekun

członkowie

11. Udział w Dniu Otwartym Szkoły Promowanie Szkolnego Koła PCK Propagowanie działalności PCK maj opiekun

członkowie

12. Ścisła współpraca z p. Beatą Reiner przy realizacji szkolnego programu charytatywnego „Podaj Dłoń Organizacja akcji charytatywnych na terenie szkoły Wyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innym cały rok opiekun

członkowie

13. Akcja „Pisanie listów” Przyłączenie się do akcji pisania listów organizowanej przez Amnesty International Wyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innym grudzień opiekun

członkowie

14. Akcja „Mocno Pomocni” Organizacja akcji pomocy w nauce Wyrabianie poczucia gotowości niesienia pomocy innym cały rok opiekun

członkowie

15. Kurs pierwszej pomocy Udział w kursie pierwszej pomocy Pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy I lub II semestr członkowie
16. Aktualizacja gabloty SK PCK Szerzenie oświaty zdrowotnej i idei czerwonokrzyskich w postaci szkolnej gabloty Upowszechnianie ideałów i zasad PCK; rozbudzenie zainteresowań prozdrowotnych cały rok członkowie
17. Udział w konferencjach i spotkaniach Udział w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK Pogłębianie wiedzy z zakresu historii i działalności PCK cały rok opiekun

zarząd