SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ PROGRAMÓW

OBOWIĄZUJĄCY

W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO

  1. ADAMA MICKIEWICZA W TARNOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

Klasy pierwsze, drugie i trzecie

 

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

PODRĘCZNIK

1. RELIGIA III LO/14/1a

III LO/14/1b

III LO/14/1c

 

·       „Świadczę o Jezusie w Kościele”

·       „Świadczę o Jezusie w świecie”

·       „Świadczę o Jezusie w rodzinie”

 

2. J. POLSKI

 

III LO/12/2a

III LO/12/2b

·       „Przeszłość to dziś”

·       „Ponad słowami”

 

3. J. ANGIELSKI III LO/12/3 Zgodnie z ustaloną we wrześniu 2016 listą (załącznik)

 

4. J. NIEMIECKI

 

III LO/12/4b

III LO/15/4c

III LO/16/4d

 

·       „Motive Deutsch Neu” Część 1

·       „Motive Deutsch Neu” Część 2

·       „Motive Deutsch Neu” Część 3

5. J.FRANCUSKI

 

III LO/12/5b

III LO/15/5c

III LO/16/5d

 

·       „Francofolie express 2”

·       “En Action 1”

·       “En Action 2”

              

6. J. HISZPAŃSKI

 

III LO/12/6a

III LO/15/6b

 

·       „Español en Marcha”. Nivel basico A1+A2

·       “Descubre” Curso de Español”

7. J. ROSYJSKI III LO/12/7c

III LO/15/7d

III LO/16/7e

 

·       „Nowyje Wstrieczi 3”

·       „Nowyj Diałog 1”

·       „Nowyj Diałog 2”

 

8. HISTORIA

 

III LO/12/8a

 

III LO/12/8b

 

III LO/12/8c

 

III LO/15/8d

·       „Poznać przeszłość. Wiek XX”

             (wszystkie klasy pierwsze)

·       „”Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze”. Zakres rozszerzony

·       ”Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne” Część 2. Zakres rozszerzony

·       ”Zrozumieć przeszłość. Lata 1815 – 1939”

     Część 3. Zakres rozszerzony

 

9. WIEDZA O KULTURZE III LO/12/9

 

„Spotkania z kulturą”

(wszystkie klasy pierwsze)

 

10. MATEMATYKA III LO/12/10a

 

 

III LO/12/10b

 

 

III LO/15/10c

 

·       „Matematyka. Zbiór zadań” Zakres podstawowy (klasy I, II, III – mat. podst.)

 

·       „Matematyka. Zbiór zadań ” Zakres rozszerzony

(klasy II, III – mat. rozszerz.)

 

·       „Matematyka. Zbiór zadań ” Zakres podstawowy i rozszerzony (klasy I – mat. rozszerz.)

 

11. FIZYKA

 

III LO/12/11a

 

 

 

III LO/12/11b

 

III LO/12/11c

·       „Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”

           (wszystkie klasy pierwsze)

 

·       Z fizyką w przyszłość”. Część I. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony.

·       „Z fizyką w przyszłość”. Część II. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony.

 

12. CHEMIA

 

III LO/12/12a

 

 

III LO/12/12b

 

III LO/12/12c

·       „ To jest chemia”

           (wszystkie klasy pierwsze)

 

·       „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna” Zakres rozszerzony”.

·       „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna” Zakres rozszerzony”.

 

13. BIOLOGIA

 

III LO/12/13a

 

III LO/12/13b

 

III LO/12/13c

 

III LO/12/13d

·       ”Biologia na czasie”

             (wszystkie klasy pierwsze)

·       „Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

·       „Biologia na czasie. Część 2”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

·       „Biologia na czasie. Część 3”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

 

14. GEOGRAFIA

 

 

III LO/12/14a

 

III LO/12/14b

 

III LO/12/14c

 

III LO/15/14d

 

·       „Oblicza geografii”. Zakres podstawowy

          

·       „Oblicza geografii. Cz. 1. Zakres rozszerzony

 

·       „Oblicza geografii. Cz. 2. Zakres rozszerzony

 

·       „Oblicza geografii. Cz. 3. Zakres rozszerzony

 

    

15. INFORMATYKA

 

III LO/12/15a

 

III LO/12/15b

 

 

III LO/12/15c

 

·       „Informatyka to podstawa”. Zakres podstawowy                                  

 

·       „Informatyka Europejczyka”. Zakres rozszerzony. Część 1

 

·       Informatyka Europejczyka”. Zakres rozszerzony. Część 2

16. WOS III LO/12/16a

 

 

III LO/12/ 16b

 

 

III LO/12/ 16c

·       „Wiedza o społeczeństwie. Seria: Odkrywamy na nowo.” Wydawnictwo OPERON

           (wszystkie klasy pierwsze)

·       „W centrum uwagi” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie do liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres rozszerzony. Cz. 1.

Wydawnictwo Nowa Era

·       W centrum uwagi” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie do liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres rozszerzony. Cz. 2

Wydawnictwo Nowa Era

 

17. PODSTAWY PRZEDSIĘBIOR-CZOŚCI III LO/12/17

 

„Krok w przedsiębiorczość”

 

18.  

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

III LO/12/18

 

„Żyję i działam bezpiecznie”. Zakres podstawowy

 

19. WYCHOWANIE DO ŻYCIA

W RODZINIE

III LO/12/19

„Wędrując ku dorosłości”

Opracowania własne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA G (geografia, historia, WOS, j. ang.) (2015 – 2018) (2016 – 2019)

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

PODRĘCZNIK

1. DZIENNIKARSTWO

INFORMACYJNE

(klasa I)

III LO/15/25 Opracowania własne
2. PODSTAWY FOTOGRAFII DZIENNIKARSKIEJ

(klasa II)

III LO/15/26 Opracowania własne

 

 

 

KLASY DRUGIE (2015 – 2018)- PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

PODRĘCZNIK

1. PRZYRODA III LO/12/24 Przyroda”. Praca zbiorowa pod redakcją M. Gawlikowskiego. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
2.  

HISTORIA

I SPOŁECZEŃSTWO

III LO/12/21a

 

 

III LO/12/21b

 

III LO/12/21c

 

III LO/12/21d

 

·       „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”.

 

·       „”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 

·       „”Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”

 

·       „”Poznać przeszłość. Europa i świat”

3. EKONOMIA

W PRAKTYCE

III LO/12/23 „Ekonomia   w praktyce. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
4. PROGRAMOWANIE III LO/14/2 Opracowania własne

 

5. EDUKACJA

FILOZOFICZNA

III LO/14/5 Opracowania własne
6. JEZYK ŁACIŃSKI

W MEDYCYNIE

III LO/12/20a Opracowania własne
7. JĘZYK ŁACIŃSKI  

W PRAWIE

III LO/12/20b Opracowania własne

 

 

 

 

KLASY TRZECIE (2014 – 2017) – PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

PODRĘCZNIK

1. PRZYRODA III LO/12/24 „Przyroda”. Praca zbiorowa pod redakcją M. Gawlikowskiego. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
2.  

HISTORIA

I SPOŁECZEŃSTWO

III LO/12/21a

 

 

III LO/12/21b

 

III LO/12/21c

 

III LO/12/21d

 

·       „”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”

 

·       „”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 

·       „”Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”

 

·       „”Poznać przeszłość. Europa i świat”

 

3. BIOCHEMIA III LO/14/6 Opracowania własne

 

4. JEZYK ŁACIŃSKI

W MEDYCYNIE

III LO/12/20a Opracowania własne
5. JĘZYK ŁACIŃSKI  

W PRAWIE

III LO/12/20b Opracowania własne