SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW ORAZ PROGRAMÓW

OBOWIĄZUJĄCY

W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W TARNOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 Klasy  drugie i trzecie (NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM)

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

PODRĘCZNIK

1.RELIGIA 

III LO/14/1b

III LO/14/1c

 

 

·         „Świadczę o Jezusie w świecie”

·          „Świadczę o Jezusie w rodzinie”

 

2.J. POLSKI

 

III LO/12/2a

III LO/12/2b

·         „Przeszłość to dziś”

·         „Ponad słowami”

 

3. J. ANGIELSKIIII LO/12/3Zgodnie z ustaloną we wrześniu 2020 listą (załącznik)

 

4.J. NIEMIECKI

 

 

III LO/15/4c

III LO/16/4d

 

 

·         „Motive Deutsch Neu” Część 2

·         „Motive Deutsch Neu” Część 3

5.J.FRANCUSKI

 

III LO/15/5c

III LO/16/5d

III LO/17/5e

 

·         “En Action 1”

·         “En Action 2”

·         “Francofolie Express 3”

               

6.J. HISZPAŃSKI

 

III LO/15/6b

 

·          “Descubre” Curso de Español”
7.J. ROSYJSKI 

III LO/19g/7

III LO/16/7e

 

 

·        „Wot i my 1”

·         „Nowyj Diałog 2

 

8.HISTORIA

 

 

III LO/12/8b

 

III LO/12/8c

 

III LO/15/8d

 

   

·         „”Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze”. Zakres rozszerzony

·         ”Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne” Część 2. Zakres rozszerzony

·         ”Zrozumieć przeszłość. Lata 1815 – 1939”

      Część 3. Zakres rozszerzony

 

9.MATEMATYKA 

III LO/12/10a

 

 

 

III LO/12/10b

 

 

 

 

  „Matematyka. Zbiór zadań” Zakres podstawowy (klasy II, III – mat. podst.)

 

·          „Matematyka. Zbiór zadań ” Zakres rozszerzony

(klasy II, III – mat. rozszerz.)

 

10.FIZYKA

 

III LO/12/11b

 

III LO/12/11c

·         Z fizyką w przyszłość”. Część I. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony.

·         „Z fizyką w przyszłość”. Część II. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony.

 

11.CHEMIA

 

 

 III LO/12/12b

 

III LO/12/12c

·         „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna” Zakres rozszerzony”.

·         „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna” Zakres rozszerzony”.

12.BIOLOGIA

 

III LO/12/13b

 

III LO/12/13c

 

III LO/12/13d

·         „Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

·         „Biologia na czasie. Część 2”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

·         „Biologia na czasie. Część 3”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

 

13.GEOGRAFIA

 

 

 

III LO/12/14b

 

III LO/12/14c

 

III LO/15/14d

 

 

        

·         „Oblicza geografii. Cz. 1. Zakres rozszerzony

 

·         „Oblicza geografii. Cz. 2. Zakres rozszerzony

 

·         „Oblicza geografii. Cz. 3. Zakres rozszerzony

 

    

14.INFORMATYKA

 

 

 

III LO/12/15b

 

 

III LO/12/15c

 

                           

 

·         „Informatyka Europejczyka”. Zakres rozszerzony. Część 1

 

·         Informatyka Europejczyka”. Zakres rozszerzony. Część 2

15.WOSIII LO/12/16b

 

 

III LO/12/16c

 

 

 

·         „W centrum uwagi” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie do liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres rozszerzony. Cz. 1.

Wydawnictwo Nowa Era

·         W centrum uwagi” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie do liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres rozszerzony. Cz. 2

Wydawnictwo Nowa Era

 

16.WYCHOWANIE DO ŻYCIA

 W RODZINIE

 

III LO/12/19

„Wędrując ku dorosłości”

Opracowania własne
.

 

 

KLASY DRUGIE (2019 – 2022) i KLASY TRZECIE (2018 – 2021):  PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

PODRĘCZNIK

1.PRZYRODAIII LO/12/24Przyroda”. Praca zbiorowa pod redakcją M. Gawlikowskiego. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
2. 

HISTORIA

 I SPOŁECZEŃSTWO

III LO/12/21a

 

 

III LO/12/21b

 

III LO/12/21c

 

III LO/12/21d

 

·         „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”.

 

·         „”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 

·         „”Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”

 

·         „”Poznać przeszłość. Europa i świat”

3.EKONOMIA

W PRAKTYCE

III LO/12/23„Ekonomia  w praktyce. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
4.PODSTAWY
PROGRAMOWANIA
III LO/14/2Opracowania własne

 

5.JEZYK ŁACIŃSKI

W MEDYCYNIE

 

III LO/12/20aOpracowania własne
6.JĘZYK  ŁACIŃSKI 

W PRAWIE

III LO/12/20bOpracowania własne

 

 

SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCY

W (4 -letnim)  III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  IM. ADAMA MICKIEWICZA W TARNOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  Klasy pierwsze i drugie (NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

 

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

NAZWA PROGRAMU

1.RELIGIAIII LO/19sp/1

 

 

III LO /20sp/1

·         Program nr AZ-4-01/10. Tytuł programu: „Świadek Chrystusa”

(podręcznik dla klas drugich: „Świadczę o Jezusie w Kościele”)

·         Program nr AZ-3-01/18. Tytuł programu: „Z Bogiem w dorosłe życie”

(podręcznik dla klas pierwszych: „W poszukiwaniu wolności. Religia. Podręcznik dla klasy I szkoły ponadpodstawowej”)

2.J. POLSKI

 

III LO/19sp/2

 

·         „Przeszłość i dziś”

        Program nauczania języka polskiego w czteroletnim

        liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum.  

        Zakres podstawowy i rozszerzony.

3. J. ANGIELSKIIII LO/19sp/3a

 

 

III LO/19sp/3b

·         Program nauczania języka angielskiego. Kompetentny nauczyciel kształtuje kompetencje kluczowe. Poziom „podstawowy – III.1.P” (B1+/B 2).

·         Program nauczania języka angielskiego. Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka angielskiego. Poziom „rozszerzony – III.1.R” (B 2+/ C 1).

4.J. NIEMIECKI

 

III LO/19sp/4a

 

 

 

III LO/19sp/4b

 

·         Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum Poziom „podstawowy”: nauczany od początku od klasy I szkoły ponadpodstawowej (wariant III.2.0).

·         Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum Poziom „rozszerzony”: kontynuacja nauki języka obcego nauczanego jako drugi w szkole podstawowej w klasach VII – VIII (wariant III.2.).

(podręczniki: Effekt 1 oraz Effekt 2)

5.J.FRANCUSKI

 

III LO/19sp/5

 

·         Program nauczania języka francuskiego “C’est parti!” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

(podręcznik: “C’est parti!”)

6.J. HISZPAŃSKI

 

III LO/19sp/6

 

·         Program nauczania języka  hiszpańskiego “DESCUBRE” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

(podręcznik: Descubre)

7.J. ROSYJSKIIII LO/19sp/7a

 

 

 

III LO/19sp/7b

 

·         Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego

w liceum ogólnokształcącym i technikum Poziom „podstawowy”: nauczany od początku od klasy I szkoły ponadpodstawowej (wariant III.2.0).

·         Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego

w liceum ogólnokształcącym i technikum Poziom „rozszerzony”: kontynuacja nauki języka obcego nauczanego jako drugi w szkole podstawowej w klasach VII – VIII (wariant III.2.).

(podręcznik: “Wot i My po –  nowomu1”/„Воt и мы по-ноʙому”)

8.HISTORIA

 

III LO/19 sp/8a

 

 

 

III LO/19 sp/8b

 

 

·         „Poznać przeszłość”

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 (podręcznik: „Poznać przeszłość”)

·         „Zrozumieć przeszłość”

Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

(podręcznik: „Zrozumieć przeszłość”)

10.GEOGRAFIAIII LO/19sp/10a

 

 

 

III LO/19sp/10b

 

 

·         Oblicza geografii”.

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym.

(podręcznik: „Oblicza geografii”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy)

·         Oblicza geografii”.

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym.

(podręcznik: „Oblicza geografii”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony)

11.BIOLOGIA

 

III LO/19sp/11a

 

 

III LO/19sp/11b

 

·         Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy.

·         Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

              Zakres rozszerzony.

  (podręcznik: „Biologia na czasie”)

12.CHEMIA

 

III LO/19sp/12a

 

III LO/19sp/12b

 

·         Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikumTo jest chemia.

·         Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikumTo jest chemia.

 (podręcznik: „ To jest chemia”)

13.FIZYKAIII LO/19sp/13a

 

III LO/19sp/13

·         Fizyka. Program nauczania. Zakres podstawowy.

 Klasa pierwsza.

·         Fizyka.  Program nauczania. Zakres rozszerzony.

 Klasa pierwsza.

 (podręcznik: „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum”)

14.MATEMATYKAIII LO/19sp/14a

 

 

III LO/19sp/14b

 

 

·         Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach.

Zakres podstawowy.

·         Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach.

Zakres rozszerzony.

(podręcznik i zbiór zadań: „Matematyka do liceów i techników”)

15.INFORMATYKA

 

III LO/19sp/15a

 

 

 

 

III LO/19sp/15b

 

 

 

·         Informatyka. Zakres podstawowy. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).

(podręcznik: „Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.” Zakres podstawowy)

 

·         Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Informatyka na czasie. Zakres rozszerzony.

(podręcznik: „Informatyka. Podręcznik dla szkół

   ponadpodstawowych.” Zakres podstawowy)

16.WYCHOWANIE

FIZYCZNE

 

III LO/19sp/29

 

 

 

PRZEDMIOTY obowiązkowe NAUCZANE W KLASIE I

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

NAZWA PROGRAMU

17.EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWAIII LO/19sp/17

 

·         „Edukacja dla bezpieczeństwa”

             Zakres podstawowy.

  (podręcznik: „„Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej”)

18.FILOZOFIA

 

III LO/19sp/18

 

Elementy filozofii. Program nauczania elementów filozofii przygotowany  w oparciu o „Pochwała ciekawości. Program do edukacji filozoficznej w liceum, liceum profilowanym, technikum” (autor: Jacek Wojtysiak).

(podręcznik: „Muzyka”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej”)

19.MUZYKA

 

III LO/19sp/19

 

MUZYKA. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).

(podręcznik:Spotkanie z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”)

20.PLASTYKA

 

III LO/19sp/20

 

„Spotkania ze sztuką”. Program nauczania przedmiotu plastyka dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.

(podręcznik:Spotkania ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.”)

 

PRZEDMIOT obowiązkowy NAUCZANY W KLASIE I I II

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

NAZWA PROGRAMU

1. WOSIII LO/19sp/9a

 

 

 

III LO/19sp/9b

 

 

 

 

·          „W centrum uwagi”

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

·         „W centrum uwagi”

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum; zakres rozszerzony ze zintegrowanymi treściami z zakresu podstawowego.

 (podręcznik: „W centrum uwagi”)

 

PRZEDMIOT obowiązkowy NAUCZANY W KLASIE II I III

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

NAZWA PROGRAMU

1.PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIIII LO/19sp/21

 

·         Program przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla 4-letniego LO do realizacji w latach 2019/2023 w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

 

SUPLEMENT          PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

 

Lp.

 

PRZEDMIOT

NR

 W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

 

KLASA

 

NAZWA PROGRAMU

1.ELEMENTY

LOGIKI MATEMATYCZNEJ

 

III LO/19sp/22

 

 

PIERWSZA

 

Program nauczania logiki dla klasy pierwszej

liceum ogólnokształcącego

klasa:   A
2.MATEMATYCZNE

METODY OBLICZENIOWE

W CHEMII I BIOLOGII

 

III LO/19sp/23

 

 

PIERWSZA

 

Program zajęć z matematyki:

„Matematyczne metody obliczeniowe w biologii i chemii”

klasa:   D
3. 

PROGRAMOWANIE

 

III LO/19sp/24

 

 

PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA

 

 
klasa:  E
4.ZAJĘCIA BRYDŻOWE 

III LO/19sp/25

 

 

PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA

 

Program innowacyjny nauczania brydża sportowego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym

 

 

klasa:  F
5.EKONOMIA

W PRAKTYCE

 

III LO/19sp/26

 

 

PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA

 

Program przedmiotu Ekonomia w praktyce dla 4-letniego LO do realizacji w latach 2019/2023 w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.
klasa:   G
6.JĘZYK ŁACIŃSKI

W

MEDYCYNIE

 

 

III LO/19sp/27

 

 

DRUGA, TRZECIA

 

Język łaciński w medycynie.

Program nauczania języka łacińskiego w szkole ponadpodstawowej. Program przeznaczony jest dla III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie do realizacji w klasach: drugiej i trzeciej o profilu biologiczno – chemicznym.

klasy:  B, C, D
7.JĘZYK ŁACIŃSKI

W

PRAWIE

III LO/19sp/28

 

DRUGA, TRZECIA

 

Język łaciński w prawie.

Program nauczania języka łacińskiego w szkole ponadpodstawowej. Program przeznaczony jest dla III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie do realizacji w klasach: drugiej i trzeciej o profilu humanistycznym.

klasa:   A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content