Projekt „NAUKOWE INSPIRACJE – CIEKAWE I KREATYWNE”

WSPÓLNY PROJEKT BADAWCZY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ III LO i STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO ZOOTECHNIKÓW UR w KRAKOWIE

Warsztaty matematyczne – formularz zgłoszeniowy