Regulamin „studniówki”

 

 1. „Studniówka” jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas III przy wsparciu dyrekcji szkoły i nauczycieli.
 2. „Studniówka” może odbywać się w szkole lub poza szkołą w lokalach publicznych.
 3. „Studniówka” jest zabawą całonocną, rozpoczyna się o godz. 19.00 i kończy nad ranem.
 4. Za bezpieczeństwo i przebieg zabawy odpowiedzialni są rodzice, którzy sprawują opiekę nad młodzieżą w czasie zabawy.
 5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
 6. a) posiadają wizytowy, wieczorowy ubiór
 7. b) nie piją alkoholu (etylowego)
 8. c) nie palą papierosów
 9. d) nie zażywają narkotyków
 10. e) są odpowiedzialni za osoby towarzyszące
 11. f) przewodnicząca/y klasy przedkłada dyrekcji imienną listę osób towarzyszących z numerem dowodu tożsamości na tydzień przed studniówką.
 12. Osoby łamiące regulamin muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt rodzica.