Informacje dotyczące stypendium SAPERE AUSO znajdują się w zakładce INFORMACJE > STYPENDIA oraz na tablicy informacyjnej obok podziału godzin.