III LO w Tarnowie od lat ma najlepsze wskaźniki EWD

Wskaźnik EWD mierzy wkład szkoły w wyniki nauczania czyli „efektywności nauczania”.

Porównywane są wyniki dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: „na wejściu” -wyniki egzaminu gimnazjalnego i „na wyjściu” – wyniki egzaminu maturalnego.

Przyrost ten jest dobrze widoczny na krzywej Gaussa, która przedstawia wyniki wszystkich zdających w Polsce. Poniżej symulacja wyników III LO w Tarnowie, wyniki gimnazjalne zapisanych do pierwszej klasy w 2018 r. i tych samych uczniów na maturze w 2020 r.


Jeśli zauważamy przesunięcie w prawo na krzywej Gaussa to oznacza, że nasze EWD jest dodatnie.

Wyniki EWD szkół można zaobserwować w formie wykresu na płaszczyźnie kartezjańskiej.

Ostatnie wyniki EWD podają okres 2017-2019 czyli przedstawiają dane ubiegłorocznych absolwentów, porównując ich badania na wejściu i na wyjściu.

Kolorowa elipsa na poniższych wykresach przedstawia naszą szkołę. Jeśli jesteśmy w I ćwiartce to oznacza, że jesteśmy szkołą sukcesu. Im więcej ta elipsa jest oddalona od początku układu współrzędnych tym lepszą jesteśmy szkołą.

EWD – matematyka:


EWD – język polski:

EWD – przedmioty matematyczno-przyrodnicze:

EWD – przedmioty humanistyczne:
W „porównywarce”: http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/porownywarka-szkol/

można wyświetlić także inne szkoły i uzyskać w ten sposób odpowiedź na pytanie „Która szkoła ma lepsze EWD?”