Konkurs Czytelniczy „Czytam, znam, rozumiem” pod  Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, Prezydenta Miasta Tarnowa  i Rektora PWSZ w Tarnowie

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie wraz z instytucjami współpracującymi: Zakładem Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w IV edycji Małopolskiego Konkursu Czytelniczego Czytam, znam rozumiem.

Laureatom tego konkursu przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i dodatkowe punkty w rekrutacji do liceum.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Program Małopolskiego Konkursu Czytelniczego „Czytam, znam, rozumiem” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych IV edycja – rok szkolny 2021/2022: konkurs_program

Regulamin i załączniki: konkurs_regulamin_załączniki

Skip to content