III Liceum Ogólnokształcące, od września 2019 realizuje program Małopolska Chmura Edukacyjna – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

W roku szkolnym 2019/2020 w programie RPMP.10.01.04-12-0224/19 uczestniczyły klasy 1B – biologia, 1C – chemia, 1E – fizyka.

  • Zajęcia online z biologii były realizowane na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
  • Zajęcia online z chemii były realizowane na PWSZ w Tarnowie.
  • Zajęcia on-line z fizyki były realizowane na AGH w Krakowie.

=============================================================================================

W roku szkolnym 2020/2021 w programie RPMP.10.01.04-12-0077/20 uczestniczyły klasy 1B – biologia, 1C – chemia, 1E – fizyka.

  • Zajęcia online z biologii były realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
  • Zajęcia online z chemii były realizowane na PWSZ w Tarnowie.
  • Zajęcia on-line z fizyki były realizowane na AGH w Krakowie.

=============================================================================================

III Liceum Ogólnokształcące, od września 2021 r. po raz kolejny realizuje zajęcia online w ramach programu Małopolska Chmura Edukacyjna, będą to zajęcia z biologii, fizyki i chemii, dedykowane dla uczniów klas pierwszych.

W roku szkolnym 2020/2021 w programie RPMP.10.01.04-12-0008/21

  • zajęcia online z biologii będą realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
  • zajęcia online z chemii będą realizowane na PWSZ w Tarnowie.
  • zajęcia on-line z fizyki będą realizowane na AGH w Krakowie.

Regulamin MCHE 2021-22

Zał.1 Formularz Zgłoszenia do projektu

Zał.2 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał.3 Deklaracja-oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

 

Skip to content