XIV Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych.

XIV Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych.
02.03.2018 r jedenastu uczniów z klasy 2f (6) i 2a (5): Dawid Abramowicz, Patrycja Machaj, Patryk Grzywa, Kamil Sokołowski, Dominik Marta, Kamil Zajezierski, Bartosz Woziwoda, Jacek Kęski, Paweł Majcher, Filip Gąciarz, Jan Kisiel wraz z opiekunem Bożeną Kajmowicz uczestniczyło w warsztatach International Masterclasses, Hands on Particle Physics zorganizowanych w V Liceum Ogólnokształcącym ul. Studencka 12
w Krakowie.
Fizyka cząstek elementarnych zajmuje się najbardziej podstawowymi składnikami materii
i oddziaływaniami między nimi. Badania w tej dziedzinie prowadzone są przy użyciu akceleratorów pozwalających przyspieszać i zderzać cząstki naładowane. Największy
z akceleratorów na świecie – Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) w CERN od końca 2009 r dokonuje pomiarów przy najwyższej energii dostępnej w laboratorium. W lipcu 2012 r eksperymenty ATLAS i CMS ogłosiły odkrycie nowej cząstki, bozonu Higgs’a będącego kluczowym elementem dotąd brakującym w Modelu Standardowym oddziaływań między cząstkami. Istnienie bozonu Higgs’a było postulowane w teoriach wyjaśniających niezerową masę innych cząstek.
Podczas trwających 7 godzin Warsztatów, uczniowie kilku szkół mogli zapoznać się
z badaniami prowadzonymi przez Europejską Organizację Badań Jądrowych. Wykłady
i ćwiczenia prowadzili naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie.
W pierwszej części warsztatów uczniowie wysłuchali wykładu na temat cząstek elementarnych, metod detekcji, celu prowadzenia badań, związku fizyki cząstek elementarnych z Wielkim Wybuchem – początkiem Wszechświata;
W drugiej części Warsztatów uczniowie samodzielnie na komputerach analizowali prawdziwe dane zebrane w eksperymencie ATLAS. Zadaniem uczniów było poszukiwanie wśród wielu zarejestrowanych i zrekonstruowanych komputerowo śladów par elektronów lub mionów świadczących o tym, że w zdarzeniu brał udział bozon Z pośredniczący
w oddziaływaniach słabych. Drugim zadaniem była próba znalezienia cząstki Higgs’a. Próba ta okazała się jednak bardzo trudna do zrealizowania.
Ostatnia godzina Warsztatów, to wideokonferencja z udziałem fizyków
w CERN i uczniów z innych krajów. Uczniowie mieli okazję wymienić się wynikami przeprowadzonych równolegle analiz danych oraz dokonać podsumowania całości Międzynarodowych Warsztatów z naukowcami.

Skip to content