We wrześniu 2021 r.  III LO w Tarnowie planuje utworzyć następujące oddziały klas pierwszych:

 1. klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna (patronacka)
  – rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka;
  – uzupełnienie: j. łaciński w medycynie;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia;
 2. klasa biologiczno-chemiczna z językiem angielskim (patronacka)
  – rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski;
  – uzupełnienie: j. łaciński w medycynie;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia;
 3. klasa matematyczno-fizyczna z językiem angielskim (patronacka)
  – rozszerzenia: matematyka, fizyka, język angielski;
  – uzupełnienie: programowanie;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski;
 4. klasa matematyczno-geograficzna z językiem angielskim
  – rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski;
  – uzupełnienie: ekonomia w praktyce;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski;
 5. klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna
  – rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka;
  uzupełnienie: zajęcia brydżowe;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka;

 

 • Liczebność oddziałów klas pierwszych zaplanowana jest na  32 uczniów.
 • Wymagana minimalna liczba punktów przy przyjęciu kandydata do III LO – 130 punktów.
 • Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie                                     zaawansowania. Każda z grup ma tę samą liczbę godzin.
Skip to content