We wrześniu 2023 r.  III LO w Tarnowie planuje utworzyć następujące oddziały klas pierwszych:

 1. klasa matematyczno-angielska
  rozszerzenia: matematyka, język angielski
  – uzupełnienie: historia sztuki
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski,
  punktowany czwarty przedmiot do wyboru spośród: historii, geografii lub wiedzy o 
  społeczeństwie
 2. klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna 
  – rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka;
  – uzupełnienie: j. łaciński w medycynie;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia;
 3. klasa biologiczno-chemiczna z językiem angielskim
  – rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski;
  – uzupełnienie: j. łaciński w medycynie;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia;
 4. klasa matematyczno-fizyczna z językiem angielskim
  – rozszerzenia: matematyka, fizyka, język angielski;
  – uzupełnienie: szachy;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski;
 5. klasa matematyczno-geograficzna z językiem angielskim
  – rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski;
  uzupełnienie: ekonomia w praktyce;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski;
 6. klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna
  – rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka;
  – uzupełnienie: brydż;
  przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka;
 7. klasa humanistyczna
  – rozszerzenia: historia, język polski, język angielski

– uzupełnienie: wiedza o państwie i prawie
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski.

 • Liczebność oddziałów klas pierwszych zaplanowana jest na  32 uczniów.
 • Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie                                     zaawansowania. Każda z grup ma tę samą liczbę godzin.