LISTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA PCK PRZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Klasa Ib

Aleksandra Moździerz

Klaudia Kapustka

Aleksandra Zyguła

Paulina Lechowicz

Aleksandra Kawa

 

Klasa Ic

       Kinga Kudroń

 

Klasa Id

       Monika Kwiek

Gabriela Moździerz

Mirosława Góral

Aleksandra Kotapka

Karolina Tomasiewicz

Izabella Cząstka

 

Klasa IIc

Jagoda Sarad

Agnieszka Kocoł

Agnieszka Jarosz

Edyta Piotrowska

Agnieszka Partyka

Natalia Trędota

Oliwia Mnich

 

Klasa IIh

Dominika Dębska

 

Klasa IIIb

Pasternak Daria

Kudroń Grzegorz

Kawa Karolina

Szwed Małgorzata

Żurowska Olga

Sobarnia Laura

Baczyńska Małgorzata

Gurgul Katarzyna

Iwan Mateusz

Kinzerska Irena

Kogut Magdalena

Skubisz Aleksandra

Matzner Magdalena

Jaglarz Karolina

Zach Małgorzata

Chlipała Monika

Bień Magdalena

Foszcz Aleksandra

Lalewicz Jowita

Niziołek Aleksandra

Ochońska Izabela

 

 

Klasa IIIc

Koczwara Kinga

Michalik Ewa

Morawiecka Natalia

Moździerz Izabela

Garstka Katarzyna

Fortuna Milena

Świątek Magdalena

Okas Anna

Kaszubowska Eliza

Zabiega Karolina

Smoleń Ilona

 

Klasa IIIe

Kwaśniak Aurelia

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.ZadaniaFormy realizacjiCele wychowawcze i kształcąceTerminOdpowiedzialni
1.

Rekrutacja nowych członków

Nabór nowych członków do pracy w Szkolnym Kole PCK:Zachęcenie do działalności na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyżawrzesieńopiekun
2.Organizacja pracy SK PCKOpracowanie planu pracy, omówienie spraw organizacyjnychPrzypomnienie zasad działalności SK PCKwrzesieńopiekun

członkowie

3.Aktualizacja strony internetowej SK PCKUmieszczenie aktualnych materiałów o SK PCK na stronie internetowej szkołyPropagowanie działalności SK PCKwrzesieńopiekun
4.Poznanie działalności Ruch Honorowego KrwiodawstwaWspółorganizowanie prelekcji na temat ruchu honorowego krwiodawstwaPropagowanie honorowego dawstwa krwipaździernik lub listopadopiekun

Zarząd Rejonowy PCK w Tarnowie

członkowie

5.Udział w konkursach i olimpiadzie·         Udział w Olimpiadzie Zdrowia i Wiedzy o PCK

·         Udział w Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy PCK

·         „Majówka zdrowa i sportowa” – udział w mistrzostwach sportowo-ratowniczych

·           Udział w Otwartych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie

·         Pogłębianie wiedzy z zakresu historii i działalności PCK

·         Pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy

·         Pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy

·         Pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

styczeń – marzec

 

kwiecień

 

 

maj

 

maj

członkowie

 

członkowie

 

 

członkowie

 

 

członkowie

6.Prelekcje na temat alkoholizmu i nikotynizmuPrzeprowadzenie prelekcji na temat alkoholizmu i nikotynizmu dla klas pierwszychRozbudzenie zachowań prozdrowotnych i kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiumarzecczłonkowie
7.Prelekcje na temat AIDS i narkomaniPrzeprowadzenie prelekcji na temat AIDS i narkomani dla klas pierwszychRozbudzenie zachowań prozdrowotnych i kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiulistopadczłonkowie
8.Akcja „Zakręcone Trzecie”Organizacja akcji zbierania nakrętek po napojachWyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innympaździernik – lutyopiekun

członkowie

9.Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej PomocyKwesta uliczna podczas Tarnowskiego Finału WOŚPWyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innymstyczeńopiekun

członkowie

10.Kwesty na rzecz PCKOrganizacja na terenie szkoły 2 kwest na rzecz PCK („Czerwonokrzyska gwiazdka” i „Wielkanoc z PCK”)Wyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innymwedług potrzebopiekun

członkowie

11.Udział w Dniu Otwartym SzkołyPromowanie Szkolnego Koła PCKPropagowanie działalności PCKmajopiekun

członkowie

12.Ścisła współpraca z p. Beatą Reiner przy realizacji szkolnego programu charytatywnego „Podaj DłońOrganizacja akcji charytatywnych na terenie szkołyWyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innymcały rokopiekun

członkowie

13.Akcja „Pisanie listów”Przyłączenie się do akcji pisania listów organizowanej przez Amnesty InternationalWyrabianie poczucia humanitaryzmu, bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy innymgrudzieńopiekun

członkowie

14.Akcja „Mocno Pomocni”Organizacja akcji pomocy w nauceWyrabianie poczucia gotowości niesienia pomocy innymcały rokopiekun

członkowie

15.Kurs pierwszej pomocyUdział w kursie pierwszej pomocyPogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocyI lub II semestrczłonkowie
16.Aktualizacja gabloty SK PCKSzerzenie oświaty zdrowotnej i idei czerwonokrzyskich w postaci szkolnej gablotyUpowszechnianie ideałów i zasad PCK; rozbudzenie zainteresowań prozdrowotnychcały rokczłonkowie
17.Udział w konferencjach i spotkaniachUdział w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCKPogłębianie wiedzy z zakresu historii i działalności PCKcały rokopiekun

zarząd