III Liceum Ogólnokształcące, od września 2019 realizuje program Małopolska Chmura Edukacyjna – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Cele projektu:
 • podniesienie u uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Tarnowie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy
 • podniesienie wśród nauczycieli kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • podniesienia jakości nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym.
 • indywidualizacja podejścia zwłaszcza do uczniów o szczególnych potrzebach.
Planowane efekty:
 • przyswojenie przez uczniów dodatkową wiedzy z zakresu przedmiotu realizowanych zajęć
 • poznanie naukowej terminologii
 • rozwijanie u uczniów umiejętności w zakresie samodzielnej pracy laboratoryjno-doświadczalnej
 • poprzez pracę zespołową kształtowanie określonych postaw i rozwoju kompetencji społecznych
 • zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem i trybem pracy uczelni wyższej

III Liceum Ogólnokształcące, od września 2022 r. po raz kolejny realizuje zajęcia online w ramach programu Małopolska Chmura Edukacyjna, będą to zajęcia z biologii, fizyki i chemii, dedykowane dla uczniów klas pierwszych.

W roku szkolnym 2022/2023 w programie RPMP.10.01.04-12-0037/22

 • zajęcia online z biologii będą realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 • zajęcia online z chemii będą realizowane na PWSZ w Tarnowie.
 • zajęcia on-line z fizyki będą realizowane na AGH w Krakowie.
Wartość projektu: 31 317,76 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy UE: 26 620,09 zł

Regulamin MCHE 2022-23

Zał.1 Formularz Zgłoszenia do projektu

Zał.2 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał.3 Deklaracja-oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

====================================== w poprzednich latach:

W roku szkolnym 2021/2022 w programie RPMP.10.01.04-12-0008/21 uczestniczyły klasy 1B – biologia, 1C – chemia, 1E – fizyka.

 • zajęcia online z biologii będą realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 • zajęcia online z chemii będą realizowane na PWSZ w Tarnowie.
 • zajęcia on-line z fizyki będą realizowane na AGH w Krakowie.
Wartość projektu: 71 758,87 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy UE: 60 995,04 zł

=============================================================================================

W roku szkolnym 2020/2021 w programie RPMP.10.01.04-12-0077/20 uczestniczyły klasy 1B – biologia, 1C – chemia, 1E – fizyka.

 • Zajęcia online z biologii były realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 • Zajęcia online z chemii były realizowane na PWSZ w Tarnowie.
 • Zajęcia on-line z fizyki były realizowane na AGH w Krakowie.
Wartość projektu: 45 054,93 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy UE: 38 296,69 zł

=============================================================================================

W roku szkolnym 2019/2020 w programie RPMP.10.01.04-12-0224/19 uczestniczyły klasy 1B – biologia, 1C – chemia, 1E – fizyka.

 • Zajęcia online z biologii były realizowane na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
 • Zajęcia online z chemii były realizowane na PWSZ w Tarnowie.
 • Zajęcia on-line z fizyki były realizowane na AGH w Krakowie.
Wartość projektu: 71 173,86 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy UE: 60 497,78 zł

=============================================================================================