III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie od roku szkolnego 2022/2023 realizuje program „Modelowej Szkoły” – w ramach realizowanego projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził przyznanie grantu nr 2.