Regulamin „studniówki”

  1. „Studniówka” jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez Rodziców Uczniów klas III.
  2. „Studniówka” może odbywać się w szkole lub poza szkołą w lokalach publicznych.
  3. „Studniówka” jest zabawą całonocną, rozpoczyna się o godz. 19.00 i kończy nad ranem.
  4. Za bezpieczeństwo i przebieg zabawy odpowiedzialni są Rodzice, którzy sprawują opiekę nad młodzieżą w czasie zabawy.
  5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

a) posiadają wizytowy, wieczorowy ubiór,

b) nie piją alkoholu,

c) nie palą papierosów,

d) nie zażywają narkotyków i innych środków odurzających,

e) są odpowiedzialni za osoby towarzyszące.

6. Osoby łamiące regulamin muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt rodzica.

Skip to content