DLACZEGO III LO W TARNOWIE?

 

 • Jesteśmy najlepszą szkołą w Tarnowie (w ostatnim ogólnopolskim rankingu szkół zajęliśmy I miejsce w mieście i 8 w Małopolsce)
 • Gwarantujemy wysoki poziom nauczania
 • Nasi uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zarówno w kraju, jak i za granicą (brązowe medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Kolonii oraz Olimpiadzie Biologicznej w Singapurze). W tym roku nasz uczeń reprezentuje Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej w Indiach
 • Za osiągnięcia edukacyjne otrzymaliśmy Nagrodę Jakości Nauczania SAPERE AUSO
 • Współpracujemy w wyższymi uczelniami w Tarnowie i Krakowie poprzez udział uczniów w projektach, laboratoriach i studenckich kołach naukowych
 • Dzięki wysokiemu wskaźnikowi EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej) posiadamy miano „szkoły sukcesu”
 • Otrzymaliśmy prestiżowe tytuły „Szkoły Odkrywców Talentów” oraz „Małopolskiej Szkoły z Pasją
 • Aktywnie uczestniczymy w programach stypendialnych dla uczniów. Od lat mamy wysoką liczbę stypendystów wśród szkół w województwie
 • Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą realizować indywidualny tok nauki, natomiast dla uczniów mających problemy z opanowaniem materiału organizowane są zajęcia wyrównawcze
 • Mamy ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych, organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, międzynarodowe wymiany uczniów, projekty w ramach programu Erasmus +, obozy matematyczne
 • Organizujemy ciekawe imprezy kulturalne, akcje charytatywne, tworzymy interesujące projekty we współpracy z różnymi instytucjami kulturalnymi
 • Uczymy nowocześnie; stworzyliśmy mobilną pracownię iPadową do nauki przedmiotów nieinformatycznych
 • Nauka trwa maksymalnie od 7.30 do 14.35.
 • Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi!

 

W roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy do klas z rozszerzeniami z następujących przedmiotów:

 • MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI/ JĘZYK NIEMIECKI*, przedmiot uzupełniający: podstawy programowania
 • BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA (klasa patronacka – laboratoria z biologii i chemii na PWSZ-Tarnów), przedmiot uzupełniający: język łaciński w medycynie
 • BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA, przedmiot uzupełniający: język łaciński w medycynie
 • BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI/ JĘZYK NIEMIECKI*(język angielski z elementami języka medycznego), przedmiot uzupełniający: język łaciński w medycynie
 • MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI/ JĘZYK NIEMIECKI*, przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce
 • MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA, przedmiot uzupełniający: konwersatorium z języka angielskiego
 • GEOGRAFIA, HISTORIA, WOS, JĘZYK ANGIELSKI/ JĘZYK NIEMIECKI*, przedmiot uzupełniający: dziennikarstwo informacyjne, podstawy fotografii dziennikarskiej
 • JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS, przedmiot uzupełniający: język łaciński w terminologii prawniczej, konwersatorium z języka angielskiego
 • MATEMATYKA, INFORMATYKA, FIZYKA, przedmiot uzupełniający: konwersatorium z języka angielskiego

* Istnieje możliwość rozszerzenia innego języka obcego niż język angielski, jeśli wśród przyjętych do klasy uczniów będzie co najmniej 12 zainteresowanych.

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ADAMA MICKIEWICZA

W TARNOWIE

Brodzińskiego 6, 33-100 Tarnów

tel. 14 688 84 00

www.III-lo.tarnow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanych profili w roku szkolnym 2016/2017

1A : MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI

Przedmiot Przewidywana ilość godzin z przedmiotów wiodących w ciągu trzech lat nauki:
Matematyka 18
Fizyka 10
Język angielski lub niemiecki 16

 

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym: język polski, matematyka, fizyka, język obcy obowiązkowy

 

1B : BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA (klasa patronacka)

Przedmiot Przewidywana ilość godzin z przedmiotów wiodących w ciągu trzech lat nauki:
Biologia 10
Chemia 10
Matematyka 18

 

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym: język polski, matematyka, biologia, chemia

 

1c : BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA

Przedmiot Przewidywana ilość godzin z przedmiotów wiodących w ciągu trzech lat nauki:
Biologia 10
Chemia 10
Matematyka 18

 

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym: język polski, matematyka, biologia, chemia

1D : BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI

Przedmiot Przewidywana ilość godzin z przedmiotów wiodących w ciągu trzech lat nauki:
Biologia 10
Chemia 10
Język angielski lub niemiecki 16

 

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym: język polski, biologia, chemia, język obcy obowiązkowy

 

1E : MATEMATYKA, GEOGRAFIA, ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI

Przedmiot Przewidywana ilość godzin z przedmiotów wiodących w ciągu trzech lat nauki:
Matematyka 18
Geografia 10
Język angielski lub niemiecki 16

 

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym: język polski, matematyka, geografia, język obcy obowiązkowy

1F: MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA

Przedmiot Przewidywana ilość godzin z przedmiotów wiodących w ciągu trzech lat nauki:
Matematyka 18
Fizyka 9
Chemia 9

 

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym: język polski, matematyka, fizyka, chemia

1G : GEOGRAFIA, HISTORIA, WOS, ANGIELSKI / JĘZYK NIEMIECKI

Przedmiot Przewidywana ilość godzin z przedmiotów wiodących w ciągu trzech lat nauki:
Geografia 10
Historia 10
Wos 7
Język angielski lub niemiecki 16

 

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym: język polski, historia, geografia, język obcy obowiązkowy lub wiedza o społeczeństwie

1H : JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS

Przedmiot Przewidywana ilość godzin z przedmiotów wiodących w ciągu trzech lat nauki:
Język polski 20
Historia 10
WOS 7

 

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia , język obcy obowiązkowy

1I : MATEMATYKA, INFORMATYKA, FIZYKA,

Przedmiot Przewidywana ilość godzin z przedmiotów wiodących w ciągu trzech lat nauki:
Matematyka 19
Informatyka 8
Fizyka 9

 

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych przedmiotów:

 • celujący – 20 pkt,
 • bardzo dobry – 16 pkt,
 • dobry – 12 pkt,
 • dostateczny – 8 pkt,
 • dopuszczający – 2 pkt.

 

świadectwo z wyróżnieniem – 5 pkt

Finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt,

laureat konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego – 7 pkt,

Finalista konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego – 5 pkt,

inne osiągnięcia wpisane na świadectwie – zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej

z dnia 2 listopada 2015 roku.

Wymagana minimalna liczba punktów przy przyjęciu kandydata do szkoły – 130 punktów

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD I TERMINÓW REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

WWW.EDUNET.TARNOW.PL

U NAS NIE MA NUDY 

 • Międzynarodowe projekty: Erasmus+, E-twinning, Młodzież w Działaniu
 • Koło dziennikarskie redagujące szkolną gazetkę 3Time
 • Koło turystyczno-krajoznawcze
 • Koło żużlowe
 • Koło fotograficzne „ART”
 • Klub filmowy „Kinema”
 • Chór szkolny
 • Koło młodych pedagogów
 • Koło PCK
 • Koło LOP
 • Szczep ZHP
 • Koło sportowe
 • Koło praw człowieka
 • Koło teatralne
 • Koło strzeleckie
 • Klub europejski „Eurotrójka”
 • Klub olimpijczyka „Omega”
 • Obozy narciarskie oraz jednodniowe wyjazdy na narty
 • Obozy matematyczne
 • Szkolne i międzyszkolne zawody sportowe
 • Koncerty i akcje charytatywne
 • Biblioteka z centrum multimedialnym