DLACZEGO III LO W TARNOWIE?

 

 • Jesteśmy najlepszą szkołą licealną w Tarnowie (w ostatnim ogólnopolskim rankingu liców zajęliśmy 107 pozycję w Polsce i 10 miejsce w Małopolsce)
 • Gwarantujemy wysoki poziom nauczania
 • Nasi uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zarówno w kraju, jak i za granicą (brązowe medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Kolonii oraz Olimpiadzie Biologicznej w Singapurze, wyróżnienie na  Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej w Indiach
 • Za osiągnięcia edukacyjne otrzymaliśmy Nagrodę Jakości Nauczania SAPERE AUSO
 • Współpracujemy w wyższymi uczelniami w Tarnowie i Krakowie poprzez udział uczniów w projektach, laboratoriach i studenckich kołach naukowych
 • Dzięki wysokiemu wskaźnikowi EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej) posiadamy miano „szkoły sukcesu”
 • Otrzymaliśmy prestiżowe tytuły „Szkoły Odkrywców Talentów” oraz „Małopolskiej Szkoły z Pasją
 • Aktywnie uczestniczymy w programach stypendialnych dla uczniów. Od lat mamy wysoką liczbę stypendystów wśród szkół w województwie
 • Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą realizować indywidualny tok nauki, natomiast dla uczniów mających problemy z opanowaniem materiału organizowane są zajęcia wyrównawcze
 • Mamy ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych, organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, międzynarodowe wymiany uczniów, projekty w ramach programu Erasmus +, obozy matematyczne, obozy informatyczne
 • Organizujemy ciekawe imprezy kulturalne, akcje charytatywne, tworzymy interesujące projekty we współpracy z różnymi instytucjami kulturalnymi
 • Uczymy nowocześnie; stworzyliśmy mobilną pracownię iPadową do nauki przedmiotów nieinformatycznych
 • Nauka trwa maksymalnie od 7.30 do 15.30.
 • Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi!

 

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. ADAMA MICKIEWICZA

W TARNOWIE

Brodzińskiego 6, 33-100 Tarnów

tel. 14 688 84 00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD I TERMINÓW REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

WWW.EDUNET.TARNOW.PL

U NAS NIE MA NUDY 

 • Międzynarodowe projekty: Erasmus+, E-twinning, Młodzież w Działaniu
 • Koło dziennikarskie redagujące szkolną gazetkę 3Time
 • Koło turystyczno-krajoznawcze
 • Koło żużlowe
 • Koło fotograficzne „ART”
 • Klub filmowy „Kinema”
 • Koło Młodzieżowych Pedagogów
 • Koło PCK
 • Koło LOP
 • Szczep ZHP
 • Chór szkolny
 • Koło sportowe
 • Koło teatralne
 • Koło strzeleckie
 • Klub europejski „Eurotrójka”
 • Klub olimpijczyka „Omega”
 • Wyjazdy na narty
 • Obozy matematyczne
 • Obozy informatyczne
 • Koło brydżowe
 • Koło szachowe
 • Szkolne i międzyszkolne zawody sportowe
 • Koncerty i akcje charytatywne
 • Biblioteka z centrum multimedialnym
Skip to content