Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

| Aktualności | Statut | Struktura organizacyjna |


Zapraszamy na Walne Zebranie  Członków Towarzystwa Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Tarnowie:

w dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godzinie 18.00
w sali numer 19,
w budynku III LO, ul. Brodzińskiego 6.

Plan Walnego Zebrania:

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
– zatwierdzenie planu pracy na 2017 rok.
– zatwierdzenie planu wydatkowania funduszy w roku 2017.
– sprawy bieżące (Jubileusz 120- lecia III LO).

w imieniu Zarządu TP III LO

Prezes  Hanna Spala


Prezes Towarzystwa Przyjaciół III LO uczestniczyła 22.06.2015 w warsztatach „Rozliczanie środków na działalność statutową” zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego.

Skip to content