Tarnów; 10.11.2017r.

Szanowni Państwo

Nauczyciele matematyki Gimnazjów

Drodzy Uczniowie

 

Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy do udziału w kolejnej, edycji konkursu matematycznego dla gimnazjalistów

Nie tylko dla orłów

organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.

I etap konkursu odbędzie się 15 grudnia 2017r. o godz.15.00 w budynku III LO.

 

Zgłoszenia chętnych na odpowiednim formularzu należy składać w sekretariacie III LO lub przesłać drogą elektroniczną na adres mg@ebra.pl do dnia 11 grudnia 2017r.( Temat e-maila NIE TYLKO DLA ORŁÓW – wystarczy tylko jedna forma zgłoszenia)

Regulamin konkursu, terminarz oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły: www.iii-lo.tarnow.pl w zakładce GIMNAZJALIŚCI.

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów.

 

Szanowni Państwo

Nauczyciele matematyki Gimnazjów

Drodzy Uczniowie

 

Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy do udziału w kolejnej, jubileuszowej edycji konkursu matematycznego dla gimnazjalistów „ Nie tylko dla orłów

organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.

I etap konkursu odbędzie się 16 grudnia 2016r o godz. 15.00 w budynku III LO.

 

Zgłoszenia chętnych na odpowiednim formularzu należy składać w sekretariacie III LO lub przesłać drogą elektroniczną na adres mg@ebra.pl do dnia 09 grudnia 2016r.( Temat e-maila NIE TYLKO DLA ORŁÓW – wystarczy tylko jedna forma zgłoszenia)

Regulamin konkursu, zakres wymagań, terminarz oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły: www.iii-lo.tarnow.pl w zakładce GIMNAZJALIŚCI.

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów.

 

TERMINARZ  KONKURSU  „NIE  TYLKO  DLA  ORŁÓW” 2017/2018

Lp.                             Zadanie Termin  realizacji
  1. zgłoszenie chętnych do konkursu(szkoła  macierzysta na załączonym  formularzu listownie lub drogą elektroniczną na adres mg@ebra.pl – temat NIE TYLKO DLA ORŁÓW)

! wystarcza jedna forma zgłoszenia

Do 11grudnia 2017r
  2. I etap konkursu (budynek  III  LO Tarnów) 15 grudnia 2017r. piątek (godz.15.00)
  3. ogłoszenie  wyników  I  etapu(tablice  ogłoszeń

w  III  LO oraz na stronie internetowej III LO).

05 styczeń 2018r.(godz.12.00)
  4. II etap  konkursu (budynek III  LO  Tarnów) 16 marca  2018r. piątek (godz.15.00)
  5. ogłoszenie  wyników  II  etapu(tablice  ogłoszeń

w  III  LO oraz na stronie internetowej III LO).

06 kwietnia 2018r.(godz.12.00)
  6. Uroczyste zakończenie konkursu 27 kwietnia 2018r. piątek (godz.15.00)

 

  

 

Zadania z poprzednich konkursów:

VI konkurs

VII konkurs

VIII konkurs

IX konkurs A, IX konkurs B

X konkurs A