W trudnym okresie ZDALNEGO NAUCZANIA Szkoła może pomóc uczniom, którzy mają problemy z dostępem do komputera. Dysponujemy kilkoma laptopami, które możemy wypożyczyć Wam do domu. Sprzęt został zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata20l4-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej……

W najbliższy piątek tj. 23.10.2020r. rozpoczynamy zajęcia Międzyszkolnego Olimpijskiego Koła Informatycznego w trybie zdalnym. Zajęcia jak zwykle w piątki w godz. 16:30-19:00. Spotykamy się na telekonferencji, do której dostęp prowadzący umieszczą w wiadomościach w obrębie dotychczasowych contest-ów  w systemie sprawdzania zadań szkopul.edu.pl.  Przydział do grup i prowadzący pozostają z naszych dotychczasowych spotkań: Grupę olimpijską prowadzi Grzegorz Gawryał Grupę średnią „starszą” – Piotr Zieliński Grupę średnią „młodszą” – Filip Konieczny Grupy podstawowe……

Motorola Solutions, zapraszamy wszystkie polskie szkoły średnie do wzięcia udziału w konkursie z wiedzy IT.  Szkołę mogą reprezentować jedna lub więcej pięcioosobowych drużyn. Celem konkursu “Motorola Science Cup” jest popularyzacja Technologii Informacyjnych oraz nauk ścisłych – w szczególności informatyki, logiki, matematyki i fizyki, wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce. Strona konkursu https://science-cup.pl/

Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie Informatycznej, proszę samodzielnie zarejestrować swój udział pod adresem https://sio2.mimuw.edu.pl,  nie ma zgłaszania szkół. I etap startuje 19.10.2020r.                                                                                                                               Powodzenia! Strona Olimpiady Informatycznej oi.edu.pl Strona testerki zadań OI https://sio2.mimuw.edu.pl