Uczniowie zainteresowani udziałem w Olimpiadzie Znajomości Afryki proszeni są o zgłoszenie się do p. M. Łabuz lub p. M. Woziwody do dnia 18 listopada 2019 roku ( poniedziałek). Szczegółowe informacje dotyczące programu, regulaminu i harmonogramu olimpiady są dostępne na stronie: http://www.olimpiada.uksw.edu.pl/

W dniach od 12 listopada 2019r do 12 stycznia 2020r. w ramach Szkolnego Programu Charytatywnego „Podaj Dłoń” odbędzie się „Akcja Grosz”, która polega na zbieraniu groszowych monet (10gr, 20gr, 50gr). Celem akcji jest zebranie środków finansowych na pomoc uczniom naszej szkoły, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Klasa, która zbierze największą sumę będzie miała dodatkowy dzień do wycieczki szkolnej i zwolnienie z odpowiedzi ustnej w dowolnym wybranym przez klasę dniu.……

26 listopada 2019r. (wtorek) o godz. 7.30 odbędzie się  etap szkolny  Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Uczniowie zainteresowani udziałem w Olimpiadzie proszeni są o zgłoszenie się do p. Agaty Kowal w terminie do 15 listopada 2019r. (piątek). Więcej informacji: http://pck.malopolska.pl/xxviii-edycja-olimpiady-promocji-zdrowego-stylu-zycia/

Zbigniew Herbert – wieczny dowcipniś i kawalarz, czy raczej pisarz dręczony depresjami, gniewem, przez dekady walczący z bólem ciała i duszy? Nieprzenikniony? Zawsze osobny? Z pewnością człowiek, budujący swe życie na przekór historii, modom, przeciwnościom losu, biedzie, własnym słabościom. dr Andrzej Franaszek, literaturoznawca, krytyk literacki, wykładowca w Instytucie Filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, opowie o swojej najnowszej książce, dwutomowej biografii Herberta, w której z pieczołowitością portretuje Zbigniewa Herberta. Nie pomija……