Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę literacką na temat wrażeń z pierwszych dni pobytu w III Liceum. Praca powinna być oryginalna, spójna, poprawna stylistycznie- językowo, maksymalnie do 3/4 formatu A4. Prosimy o przesyłanie swoich prac do nauczycieli polonistów w terminie do 23 września 2019 r. Zwycięskie prace będą publikowane na stronie liceum oraz w gazetce szkolnej. Szczegóły możecie uzyskać u nauczycieli języka polskiego i opiekuna konkursu – p.  Marty Mikosińskiej. Zapraszamy!

Przedstawiamy organizację zajęć 18 września 2019 r. (ŚRODA): klasy: II B i II C (jako organizatorzy Turnieju Klas Pierwszych) wychodzą do Amfiteatru Letniego               o godz. 11.00 wszystkie klasy pierwsze  wychodzą do Amfiteatru  o godz. 11.30 klasy: III A, III E, III F, III G, II E, II F  wychodzą do Amfiteatru   o godz. 11.45 klasy: III B, III C, III D, III H, II A, II D, II G, II……

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność Szkolnego Koła PCK. Główne zadania realizowane przez naszą organizację to: pomoc potrzebującym propagowanie honorowego dawstwa krwi i pozyskiwanie krwiodawców upowszechnianie ideałów i podstawowych zasad Czerwonego Krzyża oraz międzynarodowego prawa humanitarnego zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zagrażających życiu rozbudzenie zainteresowań prozdrowotnych i kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu przeciwdziałanie narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi Szczegóły działalności na stronie https://www.iii-lo.tarnow.pl/pck/ Zapisy przyjmuje opiekun SK……

Zachęcamy do starania się o JEDNORAZOWE STYPENDIUM DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW PRZYZNAWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TARNOWA!  Termin składania wniosków: do 29.11.2019 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  Miejsce składania wniosków:  sekretariat III LO (następnie: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok.12 /parter)/)  Zgodnie z Regulaminem przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów, jednym z niezbędnych warunków otrzymania……

Dyrekcja Liceum informuje, że badanie wyników nauczania (poziom rozszerzony) dla uczniów klas drugich i trzecich, którzy NIE uczestniczyli w nim w czerwcu lub NIE osiągnęli 30% punktów zostanie przeprowadzone w dniach 16 – 17 września (poniedziałek, wtorek) na lekcjach 7.  –  9. (13.00 – 15.00) wg podanego niżej harmonogramu: Dzień 16.09.2019 (poniedziałek) SALA nr 25 Kody zdających (poprzedni r. szk. 2018/2019)  /przedmiot Klasy drugie Klasy trzecie A 21 fizyka A 15……