Szanowni Państwo, dyrekcja przypomina, że zgodnie z ustalonym we wrześniu 2018 r. harmonogramem 25 października 2018 r. (czwartek) odbędą się zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II i III wg następującego porządku: KLASY    DRUGIE  – godz. 17.00: Spotkanie Rodziców  i Wychowawców klas II w sali nr 14 – realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki (przedstawi p. Stanisław Koćwin). Po spotkaniu – zebrania z wychowawcami w przydzielonych salach lekcyjnych. UWAGA: Zebranie dla Rodziców uczniów……

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.11.2018 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM: co najmniej ocena dobra zachowania średnia ocen co najmniej 4,0 wybitne osiągnięcia naukowe wybitne osiągnięcia artystyczne W tegorocznej edycji naboru wniosków brane są pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: – prawidłowo wypełniony wniosek, – kserokopie dokumentów……

We  wtorek, 23 października 2018 r. na lekcji 4. (10.05) planujemy przeprowadzenie wśród WSZYSTKICH uczniów III LO Ogólnoszkolnego Konkursu Historycznego „Co wiesz o Niepodległej?”, który jest pierwszym komponentem szkolnych obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Szczegółowy regulamin wraz z bibliografią znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce DLA UCZNIÓW. ZAŁOŻENIA PROJEKTU przedstawiają się następująco: Nauczyciele uczący w danej klasie na wymienionej lekcji rozdają uczniom otrzymane przez organizatorów pytania, następnie wypełnione……

Zapraszamy do biblioteki po nowości 🙂 SZTUKA       INFORMATYKA        KULTURA I HISTORIA        FILOZOFIA I PSYCHOLOGIA        LITERATURA I JĘZYKOZNAWSTWO        ZOBACZ POZOSTAŁE NOWOŚCI LITERATURA PIĘKNA SERIA Biblioteka Narodowa  

Uczniowie, którzy chcieliby śpiewać w Szkolonym Chórze III LO, proszeni są na spotkanie organizacyjne w gabinecie dyrektora szkoły, jutro (16.10.2018) na długiej przerwie. Zapraszamy także uczniów, którzy grają na instrumentach smyczkowych i chcieliby wspólnie z chórem występować. dyrektor