Szanowni Uczniowie, zapraszamy do zapisów – zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na warsztaty, naprawdę warto skorzystać z oferty.                  Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje w dniach od 22 września 2021 r. do 26 września 2021 r. warsztaty dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy,……

Wyniki rekrutacji dostępne są w systemie elektronicznym oraz gablocie szkolnej. Osoby przyjęte do klas zobowiązane są do potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Termin ten upływa 30 lipca 2021. Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które trzeba dostarczyć: oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, kwestionariusz przyjęcia,  (do pobrania  – należy kliknąć) oświadczenie, (do pobrania – należy kliknąć) dwa zdjęcia (prosimy……

Kochana Młodzieży III LO, przed Wami czas oczekiwanego, zasłużonego (szczególnie po długim okresie nauki zdalnej!) odpoczynku. Nie można jednak zapominać o tym, że tegoroczne wakacje będą kolejnymi wakacjami w czasie epidemii… Co prawda, sytuacja z nią związana cały czas się zmienia, a odgórne zalecenia  mogą ulegać pewnym modyfikacjom,  jednak  niektóre zasady są  cały czas aktualne. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował uniwersalną listę dziesięciu zasad bezpiecznego zachowania. Pamiętajcie o ich przestrzeganiu, noście maseczki ochronne,……

W dniach 22-27 czerwca 2021 r. w Zakopanem odbył się Obóz Naukowy III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, zorganizowany w ramach projektu „ Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”.  W obozie uczestniczyło 34 uczniów z naszej szkoły oraz 8 uczniów  z zaprzyjaźnionych szkół Tarnowa, Mielca i Dębicy. Medale Dyrektora III LO zdobyli: Krzysztof Cholewa (1f), Jakub Mróz (2fg) oraz  Patryk Rosół (absolwent Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie).   Projekt Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu został ustanowiony na……

Skip to content