Jubileusz – wpłaty

Wpłaty związane z organizacją jubileuszu przyjmowane są na konto Towarzystwa Przyjaciół III LO w Tarnowie:

37 1240 5194 1111 0010 4490 7098.

Dodaj komentarz