Dzień bez nikotyny – konkurs

Z okazji „Dnia bez nikotyny” klasa II D ma zaszczyt zaprosić wszystkie klasy do wzięcia udziału w konkursie „Wolny od papierosów – wolny duchem”. Przedmiotem konkursu jest napisanie krótkiego hasła obrazującego szkodliwość palenia papierosów i e-papierosów oraz jego graficzne opracowanie na kartce formatu A4, dowolną techniką. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 listopada w Dniu bez nikotyny. Każda klasa jest zobowiązania do zgłoszenia do konkursu jednej pracy. Dla zwycięskich klas przewidziane są nagrody:

1 miejsce – worek cukierków i dzień bez pytania,

2 miejsce – worek cukierków.

Prace należy dostarczać do pani pedagog.

Dodaj komentarz