KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW „MIT DEM HERZEN BEIM DEUTSCHEN”

TRZECIA EDYCJA KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA III KLAS  GIMNAZJÓW ORAZ 7,8 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ “MIT DEM HERZEN BEIM DEUTSCHEN” 2018/2019

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie zaprasza uczniów z Tarnowa i powiatu tarnowskiego do udziału w III edycji konkursu języka niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz szkół podstawowych – klas 7 oraz 8.

Także i w tym roku konkurs organizowany jest przez III LO przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół III LO.

Konkurs MIT DEM HERZEN BEIM DEUTSCHEN   składa się z II etapów.

ETAP I – 11.I.2019 godz. 9.00 – 9.45 w szkołach macierzystych

Zgłoszenia chętnych uczniów do udziału w konkursie prosimy zgłaszać mailowo na adres III LO do dnia 9.I.2019

Test pisemny obejmujący ćwiczenia leksykalno-gramatyczne z zakresu materiału gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zadania typu: test luk, tłumaczenie fragmentów zdań, test wyboru, odpowiedzi na pytania. Testy zostaną przesłane do szkół drogą mailową na 2, 3 dni przed terminem konkursu.

Wyniki po pierwszym etapie przekazują szkoły w terminie do 1.II.2019.

Ogłoszenie wyników ETAPU I – 18.II.2019

ETAP II – 29.III.2019 godz. 15.00 – 15.45 budynek III LO ul. Brodzińskiego 6, sale 5,6,7

Test pisemny obejmujący słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno – gramatyczne oraz test wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Ogłoszenie wyników ETAPU II –12.IV.2019

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE XIII edycji KONKURSU i WRĘCZENIE NAGRÓD odbędzie się 26.IV.2019 godz. 15.00 w budynku III LO ul. Brodzińskiego 6, Aula (s.14)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zgodą rodziców.

 

 

Dodaj komentarz